• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Diaphragm Pump Application, Tank Mount Type (20l Pail) DPS-902E

Diaphragm Pump Application, Tank Mount Type (20l Pail) DPS-902E

Ideal for customers who use 40L or more of paint per day. In addition to being used for hand spray pressure feeding, it is also used for pressure feeding paint to reciprocators, automatic painting machines, and painting/coating robots.

Part Number

Configured Part Number is shown.

DPS-902E

Part Number
DPS-902E
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
14 Day(s)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Electric Pump Type Diaphragm-type Applicable Fluid Paint Maximum Discharge Amount(l/min) 10
Maximum Paint Pressure (Theoretical Value)(MPa) 0.7 Main Body Material Aluminum Maximum Operating Temperature(℃) 40
Driving Source Air Drive Air Supply Port Type G Air Supply Port Nominal 1/4B
Suction Inlet Type Included Suction Inlet Nominal Suction Pipe Set Discharge Port Type G
Discharge Port Nominal 1/4B Specifications Tank Mount Type (20 L Pail Can) Operation Pump Model DDP-90E
Paint Pressure Reducing Valve PR-5B Operating Temperature Range(℃) 5~40

Please check the type/dimensions/specifications of the part DPS-902E in the Diaphragm Pump Application, Tank Mount Type (20l Pail) DPS-902E series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)