• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
  • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
    We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Spur Gear SS

Spur Gear SS

S45C made, precision JISN8 grade, with most varieties in class standard spur gear, at a reasonable price. Black dyeing treatment is applied for rust prevention. Modules 0.5 to 10 and fine pitch to large modules, available in large selection of 12 to 200 teeth.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SS0.5-15A
SS0.5-16A
SS0.5-17A
SS0.5-18A
SS0.5-19A
SS0.5-20A
SS0.5-20B
SS0.5-21A
SS0.5-22A
SS0.5-23A
SS0.5-24A
SS0.5-24B
SS0.5-25A
SS0.5-25B
SS0.5-26A
SS0.5-27A
SS0.5-28A
SS0.5-29A
SS0.5-30A
SS0.5-30B
SS0.5-30C
SS0.5-32A
SS0.5-34A
SS0.5-35A
SS0.5-36A
SS0.5-38A
SS0.5-40A
SS0.5-40B
SS0.5-42A
SS0.5-44A
SS0.5-45A
SS0.5-46A
SS0.5-48A
SS0.5-50A
SS0.5-50B
SS0.5-52A
SS0.5-54A
SS0.5-55A
SS0.5-56A
SS0.5-58A
SS0.5-60A
SS0.5-60B
SS0.5-62A
SS0.5-64A
SS0.5-65A
SS0.5-66A
SS0.5-68A
SS0.5-70A
SS0.5-70B
SS0.5-72A
SS0.5-75A
SS0.5-76A
SS0.5-80A
SS0.5-80B
SS0.5-84A
SS0.5-85A
SS0.5-88A
SS0.5-90A
SS0.5-95A
SS0.5-96A
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSNumber of Teeth
(Teeth)
Gear Shape Shaft Bore Config. Hole diameter, Shaft diameter
(Ø)
Tooth Width
(mm)
Shaft Bore Tolerance Module Accuracy Grade
((Class) * New JIS)
Diameter of Hub
(φ)
Length of Hub
(mm)
Keyway (width × depth)
(mm)
Set screw (accessories) Pilot Hole Product, Completed Product
2 Day(s) or more 615K-ShapedRound hole+tap35H70.5N88.511-M3Finished product
2 Day(s) or more 616K-ShapedRound hole+tap35H70.5N8911-M3Finished product
3 Day(s) or more 617K-ShapedRound hole+tap35H70.5N89.511-M3Finished product
2 Day(s) or more 618K-ShapedRound hole+tap45H70.5N81011-M3Finished product
3 Day(s) or more 619K-ShapedRound hole+tap45H70.5N810.511-M3Finished product
3 Day(s) or more 620K-ShapedRound hole+tap35H70.5N81111-M3Finished product
3 Day(s) or more 620K-ShapedRound hole+tap45H70.5N81111-M3Finished product
3 Day(s) or more 621K-ShapedRound hole+tap45H70.5N811.511-M3Finished product
3 Day(s) or more 622K-ShapedRound hole+tap45H70.5N81211-M3Finished product
3 Day(s) or more 623K-ShapedRound hole+tap45H70.5N812.511-M3Finished product
3 Day(s) or more 624K-ShapedRound hole+tap45H70.5N81311-M3Finished product
2 Day(s) or more 624K-ShapedRound hole+tap55H70.5N81311-M4Finished product
3 Day(s) or more 625K-ShapedRound hole+tap45H70.5N813.511-M3Finished product
3 Day(s) or more 625K-ShapedRound hole+tap55H70.5N813.511-M4Finished product
3 Day(s) or more 626K-ShapedRound hole+tap45H70.5N81411-M3Finished product
3 Day(s) or more 627K-ShapedRound hole+tap45H70.5N814.511-M3Finished product
3 Day(s) or more 628Shape BRound hole+tap45H70.5N8127-M3Finished product
3 Day(s) or more 629Shape BRound hole+tap45H70.5N8127-M3Finished product
3 Day(s) or more 630Shape BRound hole+tap45H70.5N8137-M3Finished product
3 Day(s) or more 630Shape BRound hole+tap55H70.5N8137-M4Finished product
2 Day(s) or more 630Shape BRound hole+tap65H70.5N8137-M4Finished product
3 Day(s) or more 632Shape BRound hole+tap55H70.5N8147-M4Finished product
3 Day(s) or more 634Shape BRound hole+tap55H70.5N8157-M4Finished product
3 Day(s) or more 635Shape BRound hole+tap55H70.5N8157-M4Finished product
3 Day(s) or more 636Shape BRound hole+tap55H70.5N8167-M4Finished product
2 Day(s) or more 638Shape BRound hole+tap55H70.5N8167-M4Finished product
2 Day(s) or more 640Shape BRound hole+tap55H70.5N8187-M4Finished product
2 Day(s) or more 640Shape BRound hole+tap65H70.5N8187-M4Finished product
3 Day(s) or more 642Shape BRound hole+tap55H70.5N8187-M4Finished product
3 Day(s) or more 644Shape BRound hole+tap55H70.5N8207-M4Finished product
3 Day(s) or more 645Shape BRound hole+tap55H70.5N8207-M4Finished product
3 Day(s) or more 646Shape BRound hole+tap55H70.5N8207-M4Finished product
3 Day(s) or more 648Shape BRound hole+tap55H70.5N8227-M4Finished product
3 Day(s) or more 650Shape BRound hole+tap55H70.5N8227-M4Finished product
2 Day(s) or more 650Shape BRound hole+tap65H70.5N8227-M4Finished product
3 Day(s) or more 652Shape BRound hole+tap55H70.5N8227-M4Finished product
3 Day(s) or more 654Shape BRound hole+tap55H70.5N8257-M4Finished product
3 Day(s) or more 655Shape BRound hole+tap55H70.5N8257-M4Finished product
3 Day(s) or more 656Shape BRound hole+tap55H70.5N8257-M4Finished product
2 Day(s) or more 658Shape BRound hole+tap55H70.5N8257-M4Finished product
2 Day(s) or more 660Shape BRound hole+tap65H70.5N8287-M4Finished product
2 Day(s) or more 660Shape BRound hole+tap85H70.5N8287-M5Finished product
3 Day(s) or more 662Shape BRound hole+tap65H70.5N8287-M4Finished product
3 Day(s) or more 664Shape BRound hole+tap65H70.5N8287-M4Finished product
3 Day(s) or more 665Shape BRound hole+tap65H70.5N8287-M4Finished product
3 Day(s) or more 666Shape BRound hole+tap65H70.5N8287-M4Finished product
3 Day(s) or more 668Shape BRound hole+tap65H70.5N8287-M4Finished product
3 Day(s) or more 670Shape BRound hole+tap65H70.5N8287-M4Finished product
3 Day(s) or more 670Shape BRound hole+tap85H70.5N8287-M5Finished product
3 Day(s) or more 672Shape BRound hole+tap65H70.5N8287-M4Finished product
3 Day(s) or more 675Shape BRound hole+tap65H70.5N8287-M4Finished product
3 Day(s) or more 676Shape BRound hole+tap65H70.5N8287-M4Finished product
2 Day(s) or more 680Shape BRound hole+tap65H70.5N8287-M4Finished product
2 Day(s) or more 680Shape BRound hole+tap85H70.5N8287-M5Finished product
3 Day(s) or more 684Shape BRound hole+tap85H70.5N8287-M5Finished product
3 Day(s) or more 685Shape BRound hole+tap85H70.5N8287-M5Finished product
3 Day(s) or more 688Shape BRound hole+tap85H70.5N8287-M5Finished product
3 Day(s) or more 690Shape BRound hole+tap85H70.5N8287-M5Finished product
3 Day(s) or more 695Shape BRound hole+tap85H70.5N8287-M5Finished product
3 Day(s) or more 696Shape BRound hole+tap85H70.5N8287-M5Finished product

Loading...

Basic Information

Material Steel Heat Treatment No Surface Treatment Black oxide finish
Ground Tooth No Backlash Presence Metal Bushing No
Material (Details) S45C

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)