• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Corrosion Resistant Spiral Duct Straight Pipe

Corrosion Resistant Spiral Duct Straight Pipe

A straight pipe made with highly corrosion-resistant PVC steel plate. [Please check the safety precautions in the catalog]

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
SD-V-AP-100-1000
SD-V-AP-100-1500
SD-V-AP-100-2000
SD-V-AP-100-2500
SD-V-AP-100-3000
SD-V-AP-100-3500
SD-V-AP-100-4000
SD-V-AP-100-500
SD-V-AP-125-1000
SD-V-AP-125-1500
SD-V-AP-125-2000
SD-V-AP-125-2500
SD-V-AP-125-3000
SD-V-AP-125-3500
SD-V-AP-125-4000
SD-V-AP-125-500
SD-V-AP-150-1000
SD-V-AP-150-1500
SD-V-AP-150-2000
SD-V-AP-150-2500
SD-V-AP-150-3000
SD-V-AP-150-3500
SD-V-AP-150-4000
SD-V-AP-150-500
SD-V-AP-175-1000
SD-V-AP-175-1500
SD-V-AP-175-2000
SD-V-AP-175-2500
SD-V-AP-175-3000
SD-V-AP-175-3500
SD-V-AP-175-4000
SD-V-AP-175-500
SD-V-AP-200-1000
SD-V-AP-200-1500
SD-V-AP-200-2000
SD-V-AP-200-2500
SD-V-AP-200-3000
SD-V-AP-200-3500
SD-V-AP-200-4000
SD-V-AP-200-500
SD-V-AP-225-1000
SD-V-AP-225-1500
SD-V-AP-225-2000
SD-V-AP-225-2500
SD-V-AP-225-3000
SD-V-AP-225-3500
SD-V-AP-225-4000
SD-V-AP-225-500
SD-V-AP-250-1000
SD-V-AP-250-1500
SD-V-AP-250-2000
SD-V-AP-250-2500
SD-V-AP-250-3000
SD-V-AP-250-3500
SD-V-AP-250-4000
SD-V-AP-250-500
SD-V-AP-275-1000
SD-V-AP-275-1500
SD-V-AP-275-2000
SD-V-AP-275-2500
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Diameter Length (Straight Pipe)
6 Day(s) or more 1001000
6 Day(s) or more 1001500
6 Day(s) or more 1002000
10 Day(s) or more 1002500
10 Day(s) or more 1003000
10 Day(s) or more 1003500
10 Day(s) or more 1004000
5 Day(s) or more 100500
5 Day(s) or more 1251000
6 Day(s) or more 1251500
6 Day(s) or more 1252000
10 Day(s) or more 1252500
10 Day(s) or more 1253000
10 Day(s) or more 1253500
10 Day(s) or more 1254000
5 Day(s) or more 125500
5 Day(s) or more 1501000
6 Day(s) or more 1501500
6 Day(s) or more 1502000
10 Day(s) or more 1502500
10 Day(s) or more 1503000
10 Day(s) or more 1503500
10 Day(s) or more 1504000
5 Day(s) or more 150500
5 Day(s) or more 1751000
6 Day(s) or more 1751500
6 Day(s) or more 1752000
10 Day(s) or more 1752500
10 Day(s) or more 1753000
10 Day(s) or more 1753500
10 Day(s) or more 1754000
5 Day(s) or more 175500
6 Day(s) or more 2001000
6 Day(s) or more 2001500
6 Day(s) or more 2002000
10 Day(s) or more 2002500
10 Day(s) or more 2003000
10 Day(s) or more 2003500
10 Day(s) or more 2004000
5 Day(s) or more 200500
5 Day(s) or more 2251000
6 Day(s) or more 2251500
6 Day(s) or more 2252000
10 Day(s) or more 2252500
10 Day(s) or more 2253000
10 Day(s) or more 2253500
10 Day(s) or more 2254000
5 Day(s) or more 225500
5 Day(s) or more 2501000
6 Day(s) or more 2501500
6 Day(s) or more 2502000
10 Day(s) or more 2502500
10 Day(s) or more 2503000
10 Day(s) or more 2503500
10 Day(s) or more 2504000
5 Day(s) or more 250500
5 Day(s) or more 2751000
6 Day(s) or more 2751500
6 Day(s) or more 2752000
10 Day(s) or more 2752500

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Duct Pipe Duct Tube Shapes Circle Duct Duct Tube Types Spiral Type(Straight Pipe)
Material Steel plate Surface Treatment PVC Coating Gaskets None

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)