• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pulley 5GT Pulley

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
P14-5GT-9-6F
P14-5GT-9-33F
P14-5GT-9-33F-AL
P14-5GT-12-6F
P14-5GT-12-33F
P14-5GT-12-33F-AL
P14-5GT-15-6F
P14-5GT-15-33F
P14-5GT-25-6F
P14-5GT-25-33F
P15-5GT-9-6F
P15-5GT-9-33F
P15-5GT-9-33F-AL
P15-5GT-12-6F
P15-5GT-12-33F
P15-5GT-12-33F-AL
P15-5GT-15-6F
P15-5GT-15-33F
P15-5GT-25-6F
P15-5GT-25-33F
P16-5GT-9-6F
P16-5GT-9-33F
P16-5GT-9-33F-AL
P16-5GT-12-6F
P16-5GT-12-33F
P16-5GT-12-33F-AL
P16-5GT-15-6F
P16-5GT-15-33F
P16-5GT-25-6F
P16-5GT-25-33F
P18-5GT-9-6F
P18-5GT-9-6F-AL
P18-5GT-9-33F
P18-5GT-9-33F-AL
P18-5GT-12-6F
P18-5GT-12-6F-AL
P18-5GT-12-33F
P18-5GT-12-33F-AL
P18-5GT-15-6F
P18-5GT-15-6F-AL
P18-5GT-15-33F
P18-5GT-15-33F-AL
P18-5GT-25-6F
P18-5GT-25-6F-AL
P18-5GT-25-33F
P18-5GT-25-33F-AL
P19-5GT-9-6F
P19-5GT-9-33F
P19-5GT-12-6F
P19-5GT-12-33F
P19-5GT-15-6F
P19-5GT-15-33F
P19-5GT-25-6F
P19-5GT-25-33F
P20-5GT-9-6F
P20-5GT-9-6F-AL
P20-5GT-9-33F
P20-5GT-9-33F-AL
P20-5GT-12-6F
P20-5GT-12-6F-AL
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBelt Width Used (mm)
(mm)
Number of Teeth
(T)
Material Pulley/Idler Shape symbol
15 Day(s) or more 914IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 914IronPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 914Aluminum AlloyPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 1214IronPulley (No Bearing)6F
10 Day(s) or more 1214IronPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1214Aluminum AlloyPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1514IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 1514IronPulley (No Bearing)33F
Quote 2514IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 2514IronPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 915IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 915IronPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 915Aluminum AlloyPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1215IronPulley (No Bearing)6F
10 Day(s) or more 1215IronPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1215Aluminum AlloyPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1515IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 1515IronPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 2515IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 2515IronPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 916IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 916IronPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 916Aluminum AlloyPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1216IronPulley (No Bearing)6F
10 Day(s) or more 1216IronPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1216Aluminum AlloyPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 1516IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 1516IronPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 2516IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 2516IronPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 918IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 918Aluminum AlloyPulley (No Bearing)6F
10 Day(s) or more 918IronPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 918Aluminum AlloyPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1218IronPulley (No Bearing)6F
10 Day(s) or more 1218Aluminum AlloyPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 1218IronPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 1218Aluminum AlloyPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 1518IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 1518Aluminum AlloyPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 1518IronPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1518Aluminum AlloyPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 2518IronPulley (No Bearing)6F
10 Day(s) or more 2518Aluminum AlloyPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 2518IronPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 2518Aluminum AlloyPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 919IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 919IronPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1219IronPulley (No Bearing)6F
10 Day(s) or more 1219IronPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1519IronPulley (No Bearing)6F
10 Day(s) or more 1519IronPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 2519IronPulley (No Bearing)6F
10 Day(s) or more 2519IronPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 920IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 920Aluminum AlloyPulley (No Bearing)6F
10 Day(s) or more 920IronPulley (No Bearing)33F
15 Day(s) or more 920Aluminum AlloyPulley (No Bearing)33F
10 Day(s) or more 1220IronPulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 1220Aluminum AlloyPulley (No Bearing)6F

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Timing pulley Belt Series 5GT

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)