• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pulley 14M Pulley (P28-14M-40-6F)

Part Number
P28-14M-40-6F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBelt Width Used (mm)
(mm)
Number of Teeth
(T)
Pulley/Idler Shape symbol
15 Day(s) or more 4028Pulley (No Bearing)6F

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Timing pulley Belt Series 14M Material Iron

Please check the type/dimensions/specifications of the part P28-14M-40-6F in the Pulley 14M Pulley series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P28-14M-40-6F ในชุด Pulley 14M Pulley

Products like this...

Part Number
P28-14M-30-6F
P28-14M-55-6F
P28-14M-85-6F
P30-14M-30-6F
P30-14M-40-6F
P30-14M-55-6F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBelt Width Used (mm)
(mm)
Number of Teeth
(T)
Pulley/Idler Shape symbol
28 Day(s) or more 3028Pulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 5528Pulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 8528Pulley (No Bearing)6F
10 Day(s) or more 3030Pulley (No Bearing)6F
Quote 4030Pulley (No Bearing)6F
15 Day(s) or more 5530Pulley (No Bearing)6F

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)