• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Power Grip HTD Belt, 5M Type

Power Grip HTD Belt, 5M Type

First in the industry arc tooth profile with 5 mm pitch

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
1000-5M-9
1000-5M-15
1000-5M-25
1025-5M-9
1025-5M-15
1025-5M-25
1040-5M-9
1040-5M-15
1040-5M-25
1050-5M-9
1050-5M-15
1050-5M-25
1125-5M-9
1125-5M-15
1125-5M-25
1135-5M-9
1135-5M-15
1135-5M-25
1145-5M-9
1145-5M-15
1145-5M-25
1225-5M-9
1225-5M-15
1225-5M-25
1235-5M-9
1235-5M-15
1235-5M-25
1250-5M-9
1250-5M-15
1250-5M-25
1270-5M-9
1270-5M-15
1270-5M-25
1295-5M-9
1295-5M-15
1295-5M-25
1350-5M-9
1350-5M-15
1350-5M-25
1380-5M-9
1380-5M-15
1380-5M-25
1420-5M-9
1420-5M-15
1420-5M-25
1520-5M-9
1520-5M-15
1520-5M-25
1595-5M-9
1595-5M-15
1595-5M-25
1685-5M-9
1685-5M-15
1685-5M-25
1690-5M-9
1690-5M-15
1690-5M-25
175-5M-9
175-5M-15
175-5M-25
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Width W (mm)
(mm)
Pitch Circumference
(mm)
The Number of Teeth
6 Day(s) or more 91000200
6 Day(s) or more 151000200
6 Day(s) or more 251000200
6 Day(s) or more 91025205
6 Day(s) or more 151025205
6 Day(s) or more 251025205
8 Day(s) or more 91040208
8 Day(s) or more 151040208
8 Day(s) or more 251040208
6 Day(s) or more 91050210
6 Day(s) or more 151050210
6 Day(s) or more 251050210
6 Day(s) or more 91125.00225
6 Day(s) or more 151125.00225
6 Day(s) or more 251125.00225
6 Day(s) or more 91135.00227
6 Day(s) or more 151135.00227
6 Day(s) or more 251135.00227
6 Day(s) or more 91145229
6 Day(s) or more 151145229
6 Day(s) or more 251145229
6 Day(s) or more 91225245
6 Day(s) or more 151225245
6 Day(s) or more 251225245
6 Day(s) or more 91235.00247
6 Day(s) or more 151235.00247
6 Day(s) or more 251235.00247
6 Day(s) or more 91250250
6 Day(s) or more 151250250
6 Day(s) or more 251250250
6 Day(s) or more 91270254
6 Day(s) or more 151270254
6 Day(s) or more 251270254
6 Day(s) or more 91295.00259
6 Day(s) or more 151295.00259
6 Day(s) or more 251295.00259
6 Day(s) or more 91350.00270
6 Day(s) or more 151350.00270
6 Day(s) or more 251350.00270
6 Day(s) or more 91380.00276
6 Day(s) or more 151380.00276
6 Day(s) or more 251380.00276
6 Day(s) or more 91420.00284
6 Day(s) or more 151420.00284
4 Day(s) or more 251420.00284
8 Day(s) or more 91520304
8 Day(s) or more 151520304
8 Day(s) or more 251520304
6 Day(s) or more 91595.00319
6 Day(s) or more 151595.00319
6 Day(s) or more 251595.00319
8 Day(s) or more 91685.00337
8 Day(s) or more 151685.00337
8 Day(s) or more 251685.00337
8 Day(s) or more 91690338
8 Day(s) or more 151690338
8 Day(s) or more 251690338
8 Day(s) or more 9175.0035
8 Day(s) or more 15175.0035
8 Day(s) or more 25175.0035

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Belt Shape Closed End Belt Tooth Surface Standard (One Side) Belt Material Rubber Belt
Core Wire Material Glass Fiber Belt Series 5M Belt Shape Type Circular Tooth Profile HTD Belt
Belt pitch(mm) 5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)