• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Power Grip HTD Belt, 14M Type

Power Grip HTD Belt, 14M Type

First in the industry arc tooth profile with 14 mm pitch

[Features]
· Production of the standard specification of the "HTD belt: 14M type" has been terminated.
· When ordering a 14 mm pitch standard specification belt, consider the "EV14M type."

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
1190-D14M-40
1190-D14M-55
1190-D14M-85
1190-D14M-115
1330-D14M-40
1330-D14M-55
1330-D14M-85
1330-D14M-115
1344-D14M-40
1344-D14M-55
1344-D14M-85
1344-D14M-115
1400-D14M-40
1400-D14M-55
1400-D14M-85
1400-D14M-115
1456-D14M-40
1456-D14M-55
1456-D14M-85
1456-D14M-115
1512-D14M-40
1512-D14M-55
1512-D14M-85
1512-D14M-115
1540-D14M-40
1540-D14M-55
1540-D14M-85
1540-D14M-115
1568-D14M-40
1568-D14M-55
1568-D14M-85
1568-D14M-115
1610-D14M-40
1610-D14M-55
1610-D14M-85
1610-D14M-115
1610-D14M-170
1638-D14M-40
1638-D14M-55
1638-D14M-85
1638-D14M-115
1638-D14M-170
1652-D14M-40
1652-D14M-55
1652-D14M-85
1652-D14M-115
1652-D14M-170
1680-D14M-40
1680-D14M-55
1680-D14M-85
1680-D14M-115
1680-D14M-170
1736-D14M-40
1736-D14M-55
1736-D14M-85
1736-D14M-115
1736-D14M-170
1778-D14M-40
1778-D14M-55
1778-D14M-85
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Width W (mm)
(mm)
Pitch Circumference
(mm)
The Number of Teeth
30 Day(s) or more 40119085
30 Day(s) or more 55119085
30 Day(s) or more 85119085
30 Day(s) or more 115119085
30 Day(s) or more 40133095
30 Day(s) or more 55133095
30 Day(s) or more 85133095
30 Day(s) or more 115133095
30 Day(s) or more 40134496
30 Day(s) or more 55134496
30 Day(s) or more 85134496
30 Day(s) or more 115134496
30 Day(s) or more 401400100
30 Day(s) or more 551400100
30 Day(s) or more 851400100
30 Day(s) or more 1151400100
30 Day(s) or more 401456104
30 Day(s) or more 551456104
30 Day(s) or more 851456104
30 Day(s) or more 1151456104
30 Day(s) or more 401512.00108
30 Day(s) or more 551512.00108
30 Day(s) or more 851512.00108
30 Day(s) or more 1151512.00108
30 Day(s) or more 401540.00110
30 Day(s) or more 551540.00110
30 Day(s) or more 851540.00110
30 Day(s) or more 1151540.00110
30 Day(s) or more 401568112
30 Day(s) or more 551568112
30 Day(s) or more 851568112
30 Day(s) or more 1151568112
30 Day(s) or more 401610.00115
30 Day(s) or more 551610.00115
30 Day(s) or more 851610.00115
30 Day(s) or more 1151610.00115
30 Day(s) or more 1701610.00115
30 Day(s) or more 401638.00117
30 Day(s) or more 551638.00117
30 Day(s) or more 851638.00117
30 Day(s) or more 1151638.00117
30 Day(s) or more 1701638.00117
30 Day(s) or more 401652.00118
30 Day(s) or more 551652.00118
30 Day(s) or more 851652.00118
30 Day(s) or more 1151652.00118
30 Day(s) or more 1701652.00118
30 Day(s) or more 401680120
30 Day(s) or more 551680120
30 Day(s) or more 851680120
30 Day(s) or more 1151680120
30 Day(s) or more 1701680120
30 Day(s) or more 401736124
30 Day(s) or more 551736124
30 Day(s) or more 851736124
30 Day(s) or more 1151736124
30 Day(s) or more 1701736124
30 Day(s) or more 401778.00127
30 Day(s) or more 551778.00127
30 Day(s) or more 851778.00127

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Belt Shape Closed End Belt Tooth Surface Standard (One Side) Belt Material Rubber Belt
Core Wire Material Glass Fiber Belt Series 14M Belt Shape Type Circular Tooth Profile HTD Belt
Belt pitch(mm) 14.0

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)