• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Twin Power Belt, D8YU Type

Twin Power Belt, D8YU Type

Teeth on both sides strong arc GT tooth profile, 8 mm pitch

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
1000-D8YU-20
1000-D8YU-30
1000-D8YU-50
1000-D8YU-85
1008-D8YU-20
1008-D8YU-30
1008-D8YU-50
1008-D8YU-85
1016-D8YU-20
1016-D8YU-30
1016-D8YU-50
1016-D8YU-85
1032-D8YU-20
1032-D8YU-30
1032-D8YU-50
1032-D8YU-85
1040-D8YU-20
1040-D8YU-30
1040-D8YU-50
1040-D8YU-85
1056-D8YU-20
1056-D8YU-30
1056-D8YU-50
1056-D8YU-85
1064-D8YU-20
1064-D8YU-30
1064-D8YU-50
1064-D8YU-85
1072-D8YU-20
1072-D8YU-30
1072-D8YU-50
1072-D8YU-85
1080-D8YU-20
1080-D8YU-30
1080-D8YU-50
1080-D8YU-85
1088-D8YU-20
1088-D8YU-30
1088-D8YU-50
1088-D8YU-85
1096-D8YU-20
1096-D8YU-30
1096-D8YU-50
1096-D8YU-85
1112-D8YU-20
1112-D8YU-30
1112-D8YU-50
1112-D8YU-85
1120-D8YU-20
1120-D8YU-30
1120-D8YU-50
1120-D8YU-85
1128-D8YU-20
1128-D8YU-30
1128-D8YU-50
1128-D8YU-85
1136-D8YU-20
1136-D8YU-30
1136-D8YU-50
1136-D8YU-85
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Width W (mm)
(mm)
Pitch Circumference
(mm)
The Number of Teeth
30 Day(s) or more 201000125
30 Day(s) or more 301000125
30 Day(s) or more 501000125
30 Day(s) or more 851000125
30 Day(s) or more 201008126
30 Day(s) or more 301008126
30 Day(s) or more 501008126
30 Day(s) or more 851008126
30 Day(s) or more 201016127
30 Day(s) or more 301016127
30 Day(s) or more 501016127
30 Day(s) or more 851016127
30 Day(s) or more 201032129
30 Day(s) or more 301032129
30 Day(s) or more 501032129
30 Day(s) or more 851032129
30 Day(s) or more 201040130
30 Day(s) or more 301040130
30 Day(s) or more 501040130
30 Day(s) or more 851040130
30 Day(s) or more 201056132
30 Day(s) or more 301056132
30 Day(s) or more 501056132
30 Day(s) or more 851056132
30 Day(s) or more 201064133
30 Day(s) or more 301064133
30 Day(s) or more 501064133
30 Day(s) or more 851064133
30 Day(s) or more 201072134
30 Day(s) or more 301072134
30 Day(s) or more 501072134
30 Day(s) or more 851072134
30 Day(s) or more 201080135
30 Day(s) or more 301080135
30 Day(s) or more 501080135
30 Day(s) or more 851080135
30 Day(s) or more 201088136
30 Day(s) or more 301088136
30 Day(s) or more 501088136
30 Day(s) or more 851088136
30 Day(s) or more 201096137
30 Day(s) or more 301096137
30 Day(s) or more 501096137
30 Day(s) or more 851096137
30 Day(s) or more 201112139
30 Day(s) or more 301112139
30 Day(s) or more 501112139
30 Day(s) or more 851112139
30 Day(s) or more 201120140
30 Day(s) or more 301120140
30 Day(s) or more 501120140
30 Day(s) or more 851120140
30 Day(s) or more 201128141
30 Day(s) or more 301128141
30 Day(s) or more 501128141
30 Day(s) or more 851128141
30 Day(s) or more 201136142
30 Day(s) or more 301136142
30 Day(s) or more 501136142
30 Day(s) or more 851136142

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Belt Shape Closed End Belt Tooth Surface Double (Both Faces) Belt Material Rubber Belt
Core Wire Material Glass Fiber Belt Series 8YU Belt Shape Type Circular Tooth Profile GT Belt
Belt pitch(mm) 8

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)