• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Stainless Steel Sealing Bolt - C-1207

Stainless Steel Sealing Bolt - C-1207

Can firmly tighten doors.

[Features]
· As the cabinet doors are tightened using wing nuts, it can form a complete seal.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
C-1207-1
C-1207-2
C-1207-3
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSFull Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Thread Diameter
(mm)
Product Code
Same day 612045501021138
Same day 610537.540821139
Same day 69531.532621140

Loading...

  1. 1

Basic Information

Screw Tip Flat End Material Cold rolled stainless steel plate Surface Finish Bead Shot Treatment

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)