• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Flat Hinge for Heavy Duty Use B-1 (B-1-0)

Part Number

Configured Part Number is shown.

B-1-0

 
Part Number
B-1-0
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSLength L
(mm)
Material Width W
(mm)
Plate Thickness t
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Mounting Hole Product Code
Same day 6200[Steel] Rolled Steel Material for General Structure160616No10001

Loading...

  1. 1

Basic Information

Main Body Type Flat Hinges Flat Hinge Type Standard Type Surface Finish Fabric

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1-0 in the Flat Hinge for Heavy Duty Use B-1 series.

Products like this...

Part Number
B-1-1
B-1-2
B-1-3
B-1-4
B-1-5
B-1-6
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSLength L
(mm)
Material Width W
(mm)
Plate Thickness t
(mm)
Shaft Diameter φD
(mm)
Mounting Hole Product Code
Same day 6150[Steel] Hot-rolled Sheet Steel (SPHC)120510No10002
Same day 6125[Steel] Hot-rolled Sheet Steel (SPHC)1004.511No10003
Same day 6100[Steel] Hot-rolled Sheet Steel (SPHC)105412No10004
17 Day(s) 675[Steel] Cold rolled steel plate (SPCC)703.26No10005
Same day 660[Steel] Cold rolled steel plate (SPCC)643.26No10006
Same day 650[Steel] Cold rolled steel plate (SPCC)503.26No10007

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)