• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Shaft type spline, shaft type joint, stainless type HS-P

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
HS-6P-A-A
HS-6P-A-A-Q
HS-6P-A-B-NEWJIS
HS-6P-A-B-NEWJIS-Q
HS-6P-A-B-OLDJIS
HS-6P-A-B-OLDJIS-Q
HS-6P-A-F
HS-6P-A-F-Q
HS-6P-A-T-NEWJIS
HS-6P-A-T-NEWJIS-Q
HS-6P-A-T-OLDJIS
HS-6P-A-T-OLDJIS-Q
HS-6P-B-NEWJIS-B-NEWJIS
HS-6P-B-NEWJIS-B-NEWJIS-Q
HS-6P-B-NEWJIS-B-OLDJIS
HS-6P-B-NEWJIS-B-OLDJIS-Q
HS-6P-B-NEWJIS-F
HS-6P-B-NEWJIS-F-Q
HS-6P-B-NEWJIS-T-NEWJIS
HS-6P-B-NEWJIS-T-NEWJIS-Q
HS-6P-B-NEWJIS-T-OLDJIS
HS-6P-B-NEWJIS-T-OLDJIS-Q
HS-6P-B-OLDJIS-B-OLDJIS
HS-6P-B-OLDJIS-B-OLDJIS-Q
HS-6P-B-OLDJIS-F
HS-6P-B-OLDJIS-F-Q
HS-6P-B-OLDJIS-T-NEWJIS
HS-6P-B-OLDJIS-T-NEWJIS-Q
HS-6P-B-OLDJIS-T-OLDJIS
HS-6P-B-OLDJIS-T-OLDJIS-Q
HS-6P-F-F
HS-6P-F-F-Q
HS-6P-T-NEWJIS-F
HS-6P-T-NEWJIS-F-Q
HS-6P-T-NEWJIS-T-NEWJIS
HS-6P-T-NEWJIS-T-NEWJIS-Q
HS-6P-T-NEWJIS-T-OLDJIS
HS-6P-T-NEWJIS-T-OLDJIS-Q
HS-6P-T-OLDJIS-F
HS-6P-T-OLDJIS-F-Q
HS-6P-T-OLDJIS-T-OLDJIS
HS-6P-T-OLDJIS-T-OLDJIS-Q
HS-8P-A-A
HS-8P-A-A-Q
HS-8P-A-B-NEWJIS
HS-8P-A-B-NEWJIS-Q
HS-8P-A-B-OLDJIS
HS-8P-A-B-OLDJIS-Q
HS-8P-A-F
HS-8P-A-F-Q
HS-8P-A-T-NEWJIS
HS-8P-A-T-NEWJIS-Q
HS-8P-A-T-OLDJIS
HS-8P-A-T-OLDJIS-Q
HS-8P-B-NEWJIS-B-NEWJIS
HS-8P-B-NEWJIS-B-NEWJIS-Q
HS-8P-B-NEWJIS-B-OLDJIS
HS-8P-B-NEWJIS-B-OLDJIS-Q
HS-8P-B-NEWJIS-F
HS-8P-B-NEWJIS-F-Q
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSφd
(Ø)
φD
(Ø)
Full Length
(mm)
Shaft hole shape and left (B, T only JIS standards specified) Shaft hole shape and right (B, T only JIS standards specified) Q Type (Decomposition)
16 Day(s) or more 10612.5148.5~252AANo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252AAPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252AB-New JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252AB-New JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252AB-Old JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252AB-Old JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252AFNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252AFPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252AT New JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252AT New JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252AT Old JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252AT Old JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-New JISB-New JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-New JISB-New JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-New JISB-Old JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-New JISB-Old JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-New JISFNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-New JISFPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-New JIST New JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-New JIST New JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-New JIST Old JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-New JIST Old JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-Old JISB-Old JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-Old JISB-Old JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-Old JISFNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-Old JISFPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-Old JIST New JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-Old JIST New JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-Old JIST Old JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252B-Old JIST Old JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252FFNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252FFPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252T New JISFNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252T New JISFPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252T New JIST New JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252T New JIST New JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252T New JIST Old JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252T New JIST Old JISPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252T Old JISFNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252T Old JISFPresence
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252T Old JIST Old JISNo
51 Day(s) or more 10612.5148.5~252T Old JIST Old JISPresence
16 Day(s) or more 10816180.5~423.5AANo
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5AAPresence
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5AB-New JISNo
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5AB-New JISPresence
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5AB-Old JISNo
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5AB-Old JISPresence
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5AFNo
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5AFPresence
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5AT New JISNo
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5AT New JISPresence
41 Day(s) or more 10816180.5~423.5AT Old JISNo
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5AT Old JISPresence
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5B-New JISB-New JISNo
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5B-New JISB-New JISPresence
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5B-New JISB-Old JISNo
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5B-New JISB-Old JISPresence
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5B-New JISFNo
51 Day(s) or more 10816180.5~423.5B-New JISFPresence

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Shaft Type Body Material SUS304 Application Standard

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)