• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

With Shaft Model Joints with Spline Shaft Accurate Model S-P Model

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
S-8P-A-A
S-8P-A-B-NEWJIS
S-8P-A-B-OLDJIS
S-8P-A-T-NEWJIS
S-8P-A-T-OLDJIS
S-8P-B-NEWJIS-B-NEWJIS
S-8P-B-NEWJIS-B-OLDJIS
S-8P-B-NEWJIS-T-NEWJIS
S-8P-B-NEWJIS-T-OLDJIS
S-8P-B-OLDJIS-B-OLDJIS
S-8P-B-OLDJIS-T-NEWJIS
S-8P-B-OLDJIS-T-OLDJIS
S-8P-T-NEWJIS-T-NEWJIS
S-8P-T-NEWJIS-T-OLDJIS
S-8P-T-OLDJIS-T-OLDJIS
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSφd
(Ø)
φD
(Ø)
Full Length
(mm)
Shaft hole shape and left (B, T only JIS standards specified) Shaft hole shape and right (B, T only JIS standards specified)
18 Day(s) or more 10818155.5~409AA
51 Day(s) or more 10818155.5~409AB-New JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409AB-Old JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409AT New JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409AT Old JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409B-New JISB-New JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409B-New JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409B-New JIST New JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409B-New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409B-Old JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409B-Old JIST New JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409B-Old JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409T New JIST New JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409T New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10818155.5~409T Old JIST Old JIS

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Shaft Type Features High accuracy / Small Body Material SS41
Application Standard

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)