• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Type with shaft, joint with hexagonal shaft, precision type, H-GX type

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
H-6GX-A-A
H-6GX-A-B-NEWJIS
H-6GX-A-B-OLDJIS
H-6GX-A-F
H-6GX-A-T-NEWJIS
H-6GX-A-T-OLDJIS
H-6GX-B-NEWJIS-B-NEWJIS
H-6GX-B-NEWJIS-B-OLDJIS
H-6GX-B-NEWJIS-F
H-6GX-B-NEWJIS-T-NEWJIS
H-6GX-B-NEWJIS-T-OLDJIS
H-6GX-B-OLDJIS-B-OLDJIS
H-6GX-B-OLDJIS-F
H-6GX-B-OLDJIS-T-NEWJIS
H-6GX-B-OLDJIS-T-OLDJIS
H-6GX-F-F
H-6GX-T-NEWJIS-F
H-6GX-T-NEWJIS-T-NEWJIS
H-6GX-T-NEWJIS-T-OLDJIS
H-6GX-T-OLDJIS-F
H-6GX-T-OLDJIS-T-OLDJIS
H-8GX-A-A
H-8GX-A-B-NEWJIS
H-8GX-A-B-OLDJIS
H-8GX-A-F
H-8GX-A-T-NEWJIS
H-8GX-A-T-OLDJIS
H-8GX-B-NEWJIS-B-NEWJIS
H-8GX-B-NEWJIS-B-OLDJIS
H-8GX-B-NEWJIS-F
H-8GX-B-NEWJIS-T-NEWJIS
H-8GX-B-NEWJIS-T-OLDJIS
H-8GX-B-OLDJIS-B-OLDJIS
H-8GX-B-OLDJIS-F
H-8GX-B-OLDJIS-T-NEWJIS
H-8GX-B-OLDJIS-T-OLDJIS
H-8GX-F-F
H-8GX-T-NEWJIS-F
H-8GX-T-NEWJIS-T-NEWJIS
H-8GX-T-NEWJIS-T-OLDJIS
H-8GX-T-OLDJIS-F
H-8GX-T-OLDJIS-T-OLDJIS
H-10GX-A-A
H-10GX-A-B-NEWJIS
H-10GX-A-B-OLDJIS
H-10GX-A-F
H-10GX-A-T-NEWJIS
H-10GX-A-T-OLDJIS
H-10GX-B-NEWJIS-B-NEWJIS
H-10GX-B-NEWJIS-B-OLDJIS
H-10GX-B-NEWJIS-F
H-10GX-B-NEWJIS-T-NEWJIS
H-10GX-B-NEWJIS-T-OLDJIS
H-10GX-B-OLDJIS-B-OLDJIS
H-10GX-B-OLDJIS-F
H-10GX-B-OLDJIS-T-NEWJIS
H-10GX-B-OLDJIS-T-OLDJIS
H-10GX-F-F
H-10GX-T-NEWJIS-F
H-10GX-T-NEWJIS-T-NEWJIS
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSφd
(Ø)
φD
(Ø)
Full Length
(mm)
Shaft hole shape and left (B, T only JIS standards specified) Shaft hole shape and right (B, T only JIS standards specified)
16 Day(s) or more 10612.5131~250AA
51 Day(s) or more 10612.5131~250AB-New JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250AB-Old JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250AF
51 Day(s) or more 10612.5131~250AT New JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250AT Old JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250B-New JISB-New JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250B-New JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250B-New JISF
51 Day(s) or more 10612.5131~250B-New JIST New JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250B-New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250B-Old JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250B-Old JISF
51 Day(s) or more 10612.5131~250B-Old JIST New JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250B-Old JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250FF
51 Day(s) or more 10612.5131~250T New JISF
51 Day(s) or more 10612.5131~250T New JIST New JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250T New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10612.5131~250T Old JISF
51 Day(s) or more 10612.5131~250T Old JIST Old JIS
16 Day(s) or more 10816163~265AA
51 Day(s) or more 10816163~265AB-New JIS
51 Day(s) or more 10816163~265AB-Old JIS
51 Day(s) or more 10816163~265AF
51 Day(s) or more 10816163~265AT New JIS
51 Day(s) or more 10816163~265AT Old JIS
51 Day(s) or more 10816163~265B-New JISB-New JIS
51 Day(s) or more 10816163~265B-New JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 10816163~265B-New JISF
51 Day(s) or more 10816163~265B-New JIST New JIS
51 Day(s) or more 10816163~265B-New JIST Old JIS
41 Day(s) or more 10816163~265B-Old JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 10816163~265B-Old JISF
51 Day(s) or more 10816163~265B-Old JIST New JIS
51 Day(s) or more 10816163~265B-Old JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10816163~265FF
41 Day(s) or more 10816163~265T New JISF
51 Day(s) or more 10816163~265T New JIST New JIS
51 Day(s) or more 10816163~265T New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10816163~265T Old JISF
51 Day(s) or more 10816163~265T Old JIST Old JIS
16 Day(s) or more 101020176~297AA
51 Day(s) or more 101020176~297AB-New JIS
51 Day(s) or more 101020176~297AB-Old JIS
51 Day(s) or more 101020176~297AF
51 Day(s) or more 101020176~297AT New JIS
51 Day(s) or more 101020176~297AT Old JIS
51 Day(s) or more 101020176~297B-New JISB-New JIS
51 Day(s) or more 101020176~297B-New JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 101020176~297B-New JISF
51 Day(s) or more 101020176~297B-New JIST New JIS
51 Day(s) or more 101020176~297B-New JIST Old JIS
41 Day(s) or more 101020176~297B-Old JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 101020176~297B-Old JISF
51 Day(s) or more 101020176~297B-Old JIST New JIS
51 Day(s) or more 101020176~297B-Old JIST Old JIS
51 Day(s) or more 101020176~297FF
51 Day(s) or more 101020176~297T New JISF
51 Day(s) or more 101020176~297T New JIST New JIS

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Shaft Type Features High accuracy / High durability Body Material SCM435
Application Standard

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)