• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Type with shaft, joint with hexagonal shaft, precision type, S-GX type

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
S-6GX-A-A
S-6GX-A-B-NEWJIS
S-6GX-A-B-OLDJIS
S-6GX-A-T-NEWJIS
S-6GX-A-T-OLDJIS
S-6GX-B-NEWJIS-B-NEWJIS
S-6GX-B-NEWJIS-B-OLDJIS
S-6GX-B-NEWJIS-T-NEWJIS
S-6GX-B-NEWJIS-T-OLDJIS
S-6GX-B-OLDJIS-B-OLDJIS
S-6GX-B-OLDJIS-T-NEWJIS
S-6GX-B-OLDJIS-T-OLDJIS
S-6GX-T-NEWJIS-T-NEWJIS
S-6GX-T-NEWJIS-T-OLDJIS
S-6GX-T-OLDJIS-T-OLDJIS
S-8GX-A-A
S-8GX-A-B-NEWJIS
S-8GX-A-B-OLDJIS
S-8GX-A-T-NEWJIS
S-8GX-A-T-OLDJIS
S-8GX-B-NEWJIS-B-NEWJIS
S-8GX-B-NEWJIS-B-OLDJIS
S-8GX-B-NEWJIS-T-NEWJIS
S-8GX-B-NEWJIS-T-OLDJIS
S-8GX-B-OLDJIS-B-OLDJIS
S-8GX-B-OLDJIS-T-NEWJIS
S-8GX-B-OLDJIS-T-OLDJIS
S-8GX-T-NEWJIS-T-NEWJIS
S-8GX-T-NEWJIS-T-OLDJIS
S-8GX-T-OLDJIS-T-OLDJIS
S-10GX-A-A
S-10GX-A-B-NEWJIS
S-10GX-A-B-OLDJIS
S-10GX-A-T-NEWJIS
S-10GX-A-T-OLDJIS
S-10GX-B-NEWJIS-B-NEWJIS
S-10GX-B-NEWJIS-B-OLDJIS
S-10GX-B-NEWJIS-T-NEWJIS
S-10GX-B-NEWJIS-T-OLDJIS
S-10GX-B-OLDJIS-B-OLDJIS
S-10GX-B-OLDJIS-T-NEWJIS
S-10GX-B-OLDJIS-T-OLDJIS
S-10GX-T-NEWJIS-T-NEWJIS
S-10GX-T-NEWJIS-T-OLDJIS
S-10GX-T-OLDJIS-T-OLDJIS
S-12GX-A-A
S-12GX-A-B-NEWJIS
S-12GX-A-B-OLDJIS
S-12GX-A-T-NEWJIS
S-12GX-A-T-OLDJIS
S-12GX-B-NEWJIS-B-NEWJIS
S-12GX-B-NEWJIS-B-OLDJIS
S-12GX-B-NEWJIS-T-NEWJIS
S-12GX-B-NEWJIS-T-OLDJIS
S-12GX-B-OLDJIS-B-OLDJIS
S-12GX-B-OLDJIS-T-NEWJIS
S-12GX-B-OLDJIS-T-OLDJIS
S-12GX-T-NEWJIS-T-NEWJIS
S-12GX-T-NEWJIS-T-OLDJIS
S-12GX-T-OLDJIS-T-OLDJIS
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSφd
(Ø)
φD
(Ø)
Full Length
(mm)
Shaft hole shape and left (B, T only JIS standards specified) Shaft hole shape and right (B, T only JIS standards specified)
16 Day(s) or more 10616111~238AA
51 Day(s) or more 10616111~238AB-New JIS
51 Day(s) or more 10616111~238AB-Old JIS
51 Day(s) or more 10616111~238AT New JIS
51 Day(s) or more 10616111~238AT Old JIS
51 Day(s) or more 10616111~238B-New JISB-New JIS
51 Day(s) or more 10616111~238B-New JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 10616111~238B-New JIST New JIS
51 Day(s) or more 10616111~238B-New JIST Old JIS
41 Day(s) or more 10616111~238B-Old JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 10616111~238B-Old JIST New JIS
51 Day(s) or more 10616111~238B-Old JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10616111~238T New JIST New JIS
51 Day(s) or more 10616111~238T New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10616111~238T Old JIST Old JIS
16 Day(s) or more 10818132~245AA
51 Day(s) or more 10818132~245AB-New JIS
51 Day(s) or more 10818132~245AB-Old JIS
51 Day(s) or more 10818132~245AT New JIS
51 Day(s) or more 10818132~245AT Old JIS
51 Day(s) or more 10818132~245B-New JISB-New JIS
51 Day(s) or more 10818132~245B-New JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 10818132~245B-New JIST New JIS
51 Day(s) or more 10818132~245B-New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10818132~245B-Old JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 10818132~245B-Old JIST New JIS
51 Day(s) or more 10818132~245B-Old JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10818132~245T New JIST New JIS
51 Day(s) or more 10818132~245T New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 10818132~245T Old JIST Old JIS
16 Day(s) or more 101022144~275AA
51 Day(s) or more 101022144~275AB-New JIS
51 Day(s) or more 101022144~275AB-Old JIS
51 Day(s) or more 101022144~275AT New JIS
51 Day(s) or more 101022144~275AT Old JIS
51 Day(s) or more 101022144~275B-New JISB-New JIS
51 Day(s) or more 101022144~275B-New JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 101022144~275B-New JIST New JIS
51 Day(s) or more 101022144~275B-New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 101022144~275B-Old JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 101022144~275B-Old JIST New JIS
51 Day(s) or more 101022144~275B-Old JIST Old JIS
51 Day(s) or more 101022144~275T New JIST New JIS
51 Day(s) or more 101022144~275T New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 101022144~275T Old JIST Old JIS
16 Day(s) or more 101226164~283AA
51 Day(s) or more 101226164~283AB-New JIS
51 Day(s) or more 101226164~283AB-Old JIS
41 Day(s) or more 101226164~283AT New JIS
51 Day(s) or more 101226164~283AT Old JIS
51 Day(s) or more 101226164~283B-New JISB-New JIS
51 Day(s) or more 101226164~283B-New JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 101226164~283B-New JIST New JIS
51 Day(s) or more 101226164~283B-New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 101226164~283B-Old JISB-Old JIS
51 Day(s) or more 101226164~283B-Old JIST New JIS
51 Day(s) or more 101226164~283B-Old JIST Old JIS
51 Day(s) or more 101226164~283T New JIST New JIS
51 Day(s) or more 101226164~283T New JIST Old JIS
51 Day(s) or more 101226164~283T Old JIST Old JIS

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Shaft Type Features High accuracy / Small Body Material SS41
Application Standard

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)