• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Standard Bearing Model, KD Model

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
KD-10-A-A
KD-10-A-B-NEWJIS
KD-10-A-B-OLDJIS
KD-10-A-F
KD-10-A-T-NEWJIS
KD-10-A-T-OLDJIS
KD-10-B-NEWJIS-B-NEWJIS
KD-10-B-NEWJIS-B-OLDJIS
KD-10-B-NEWJIS-F
KD-10-B-NEWJIS-T-NEWJIS
KD-10-B-NEWJIS-T-OLDJIS
KD-10-B-OLDJIS-B-OLDJIS
KD-10-B-OLDJIS-F
KD-10-B-OLDJIS-T-NEWJIS
KD-10-B-OLDJIS-T-OLDJIS
KD-10-F-F
KD-10-T-NEWJIS-F
KD-10-T-NEWJIS-T-NEWJIS
KD-10-T-NEWJIS-T-OLDJIS
KD-10-T-OLDJIS-F
KD-10-T-OLDJIS-T-OLDJIS
KD-12-A-A
KD-12-A-B-NEWJIS
KD-12-A-B-OLDJIS
KD-12-A-F
KD-12-A-T-NEWJIS
KD-12-A-T-OLDJIS
KD-12-B-NEWJIS-B-NEWJIS
KD-12-B-NEWJIS-B-OLDJIS
KD-12-B-NEWJIS-F
KD-12-B-NEWJIS-T-NEWJIS
KD-12-B-NEWJIS-T-OLDJIS
KD-12-B-OLDJIS-B-OLDJIS
KD-12-B-OLDJIS-F
KD-12-B-OLDJIS-T-NEWJIS
KD-12-B-OLDJIS-T-OLDJIS
KD-12-F-F
KD-12-T-NEWJIS-F
KD-12-T-NEWJIS-T-NEWJIS
KD-12-T-NEWJIS-T-OLDJIS
KD-12-T-OLDJIS-F
KD-12-T-OLDJIS-T-OLDJIS
KD-16-A-A
KD-16-A-B-NEWJIS
KD-16-A-B-OLDJIS
KD-16-A-F
KD-16-A-T-NEWJIS
KD-16-A-T-OLDJIS
KD-16-B-NEWJIS-B-NEWJIS
KD-16-B-NEWJIS-B-OLDJIS
KD-16-B-NEWJIS-F
KD-16-B-NEWJIS-T-NEWJIS
KD-16-B-NEWJIS-T-OLDJIS
KD-16-B-OLDJIS-B-OLDJIS
KD-16-B-OLDJIS-F
KD-16-B-OLDJIS-T-NEWJIS
KD-16-B-OLDJIS-T-OLDJIS
KD-16-F-F
KD-16-T-NEWJIS-F
KD-16-T-NEWJIS-T-NEWJIS
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSφd
(Ø)
φD
(Ø)
Full Length
(mm)
Max. Rotational Speed Range
(r/min)
Max. Rotational Speed
(r/min)
Shaft hole shape and left (B, T only JIS standards specified) Shaft hole shape and right (B, T only JIS standards specified) Maximum Transmission Capacity
(N·m)
16 Day(s) or more 101020962001~40002200AA6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200AB-New JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200AB-Old JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200AF6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200AT New JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200AT Old JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200B-New JISB-New JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200B-New JISB-Old JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200B-New JISF6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200B-New JIST New JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200B-New JIST Old JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200B-Old JISB-Old JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200B-Old JISF6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200B-Old JIST New JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200B-Old JIST Old JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200FF6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200T New JISF6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200T New JIST New JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200T New JIST Old JIS6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200T Old JISF6
36 Day(s) or more 101020962001~40002200T Old JIST Old JIS6
16 Day(s) or more 1012251151001~20001700AA12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700AB-New JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700AB-Old JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700AF12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700AT New JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700AT Old JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700B-New JISB-New JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700B-New JISB-Old JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700B-New JISF12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700B-New JIST New JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700B-New JIST Old JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700B-Old JISB-Old JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700B-Old JISF12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700B-Old JIST New JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700B-Old JIST Old JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700FF12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700T New JISF12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700T New JIST New JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700T New JIST Old JIS12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700T Old JISF12
36 Day(s) or more 1012251151001~20001700T Old JIST Old JIS12
16 Day(s) or more 1016321581001~20001300AA24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300AB-New JIS24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300AB-Old JIS24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300AF24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300AT New JIS24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300AT Old JIS24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300B-New JISB-New JIS24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300B-New JISB-Old JIS24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300B-New JISF24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300B-New JIST New JIS24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300B-New JIST Old JIS24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300B-Old JISB-Old JIS24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300B-Old JISF24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300B-Old JIST New JIS24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300B-Old JIST Old JIS24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300FF24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300T New JISF24
36 Day(s) or more 1016321581001~20001300T New JIST New JIS24

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Standard Type Body Material S45C Application Standard

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)