• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Split Clamp-on Model Sensor/ CTL-CL Series (Adaptive Model) / Easy Order Method

Split Clamp-on Model Sensor/ CTL-CL Series (Adaptive Model) / Easy Order Method

[Features]
· For 1A, 5A input device (with conditions such as rated load).
· A split structure that can be attached to electric wires with the single-action clamp.
· A range of 100: 1 or higher.
· Applicable wire diameter ø24 to ø100/100A to 1000A corresponding current.
· Built-in over-voltage clamp element.
· Spring pressure welding method of face-to-face cut core.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

CTL-24CL-100A/1A-C2

Part Number
CTL-24CL-100A/1A-C2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Current(A) 100~250 Input Current Alternating Current(AC) Through Hole(φ) 24
Mounting Method Unfixed

Please check the type/dimensions/specifications of the part CTL-24CL-100A/1A-C2 in the Split Clamp-on Model Sensor/ CTL-CL Series (Adaptive Model) / Easy Order Method series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTL-24CL-100A/1A-C2 ในชุด Split Clamp-on Model Sensor/ CTL-CL Series (Adaptive Model) / Easy Order Method

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)