• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Z Bracket

Z Bracket

Attach an X stage and use it as a Z stage, switch the transfer surface from vertical to horizontal, or mount a rotating stage to turn the rotating axis by 90°.

PDF

Japanese PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SB-4002
SB-5002
SB-6002
SB-6003
SB-7002
SB-7003
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSApplicable Full height
(mm)
2 Day(s) or more 6For 40mmX40mm65
4 Day(s) or more 6For 50mmX50mm75
2 Day(s) or more 6For 60mmX60mm85
2 Day(s) or more 6For 60mmX60mm90
4 Day(s) or more 6For 70mmX70mm95
9 Day(s) or more 6For 70mmX70mm105

Loading...

  1. 1

Basic Information

Main materials/surface treatment Aluminum / Black Alumite Satin

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)