• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Z stage high accuracy and high rigidity type (automatic stage)

Z stage high accuracy and high rigidity type (automatic stage)

[Features]
· An ultra high precision motorized XY stage designed especially for machine accuracy.
· Can be used for automatic positioning applications of various types of sensor and workpiece.
· The positions of the origin sensor and limit sensor can be adjusted.

PDF

Japanese PDF

Part Number
ALZ-105-H1S
ALZ-510-H1S
ALZ-903-H1S
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSStage surface (length)
(mm)
Stage surface (width)
(mm)
Stroke (Z Distance)
(mm)
Load Capacity (Range)
(N)
Moment Rigidity And Pitch Rigidity
("/N•cm)
Moment Rigidity And Yaw Rigidity
("/N•cm)
Moment Rigidity And Roll Rigidity
("/N•cm)
61 Day(s) or more 6125160±2550.1~1000.10.050.05
7 Day(s) or more 6150200±505~300.050.030.03
6 Day(s) or more 690100±1550.1~1000.150.10.1

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Z Stage Motor Used Equivalent to PK545NAW Main Material Steel
Travel Guide V Groove And Cross Roller Surface Treatment Kanigen Plating Load Capacity(N) 98
Moving Direction Z Axis 1 Direction Scale No Feed screw pitch(mm) 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)