• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stainless Steel Threaded Fittings Hexagon Bush B

Stainless Steel Threaded Fittings Hexagon Bush B

A stainless steel, threaded, hexagonal bush B fitting—manufactured by ONK Co., Ltd., with a proven track record in Japan, offering a large selection of JIS standard fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air, oil

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
SCS13-B-1/2X1/4B
SCS13-B-1/2X1/8B
SCS13-B-1/2X3/8B
SCS13-B-1/4X1/8B
SCS13-B-1X1/2B
SCS13-B-1X1/4B
SCS13-B-1X3/4B
SCS13-B-1X3/8B
SCS13-B-2X1/2B
SCS13-B-2X1B
SCS13-B-2X3/4B
SCS13-B-2X11/2B
SCS13-B-2X11/4B
SCS13-B-3/4X1/2B
SCS13-B-3/4X1/4B
SCS13-B-3/4X1/8B
SCS13-B-3/4X3/8B
SCS13-B-3/8X1/4B
SCS13-B-3/8X1/8B
SCS13-B-3X1B
SCS13-B-3X2B
SCS13-B-3X11/2B
SCS13-B-3X11/4B
SCS13-B-3X21/2B
SCS13-B-4X2B
SCS13-B-4X3B
SCS13-B-4X11/2B
SCS13-B-4X21/2B
SCS13-B-11/2X1/2B
SCS13-B-11/2X1B
SCS13-B-11/2X3/4B
SCS13-B-11/2X11/4B
SCS13-B-11/4X1/2B
SCS13-B-11/4X1B
SCS13-B-11/4X3/4B
SCS13-B-11/4X3/8B
SCS13-B-21/2X1B
SCS13-B-21/2X2B
SCS13-B-21/2X11/2B
SCS13-B-21/2X11/4B
SCS14-B-1/2X1/4B
SCS14-B-1/2X1/8B
SCS14-B-1/2X3/8B
SCS14-B-1/4X1/8B
SCS14-B-1X1/2B
SCS14-B-1X1/4B
SCS14-B-1X3/4B
SCS14-B-1X3/8B
SCS14-B-2X1/2B
SCS14-B-2X1B
SCS14-B-2X3/4B
SCS14-B-2X11/2B
SCS14-B-2X11/4B
SCS14-B-3/4X1/2B
SCS14-B-3/4X1/4B
SCS14-B-3/4X1/8B
SCS14-B-3/4X3/8B
SCS14-B-3/8X1/4B
SCS14-B-3/8X1/8B
SCS14-B-3X1B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaterial Nominal of Thread M1 Nominal of Thread M2 Operating Temperature Range
(°C)
Full Length
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041/2B(15A)1/4B(8A)-20~22024
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041/2B(15A)1/8B(6A)-20~22024
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041/2B(15A)3/8B(10A)-20~22024
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041/4B(8A)1/8B(6A)-20~22017
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041B(25A)1/2B(15A)-20~22029
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041B(25A)1/4B(8A)-20~22029
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041B(25A)3/4B(20A)-20~22029
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041B(25A)3/8B(10A)-20~22029
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3042B(50A)1/2B(15A)-20~22040
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3042B(50A)1B(25A)-20~22040
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3042B(50A)3/4B(20A)-20~22040
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3042B(50A)1 1/2B(40A)-20~22040
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3042B(50A)1 1/4B(32A)-20~22040
Same day [Stainless Steel] SUS3043/4B(20A)1/2B(15A)-20~22026
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043/4B(20A)1/4B(8A)-20~22026
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043/4B(20A)1/8B(6A)-20~22026
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043/4B(20A)3/8B(10A)-20~22026
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043/8B(10A)1/4B(8A)-20~22018
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043/8B(10A)1/8B(6A)-20~22018
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043B(80A)1B(25A)-20~22047
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043B(80A)2B(50A)-20~22047
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043B(80A)1 1/2B(40A)-20~22047
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043B(80A)1 1/4B(32A)-20~22047
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043B(80A)2 1/2B(65A)-20~22047
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3044B(100A)2B(50A)-20~22052.5
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3044B(100A)3B(80A)-20~22052.5
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3044B(100A)1 1/2B(40A)-20~22052.5
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3044B(100A)2 1/2B(65A)-20~22052.5
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/2B(40A)1/2B(15A)-20~22034
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/2B(40A)1B(25A)-20~22034
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/2B(40A)3/4B(20A)-20~22034
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/2B(40A)1 1/4B(32A)-20~22034
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/4B(32A)1/2B(15A)-20~22032
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/4B(32A)1B(25A)-20~22032
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/4B(32A)3/4B(20A)-20~22032
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/4B(32A)3/8B(10A)-20~22032
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3042 1/2B(65A)1B(25A)-20~22043
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3042 1/2B(65A)2B(50A)-20~22043
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3042 1/2B(65A)1 1/2B(40A)-20~22043
4 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3042 1/2B(65A)1 1/4B(32A)-20~22043
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161/2B(15A)1/4B(8A)-20~22024
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161/2B(15A)1/8B(6A)-20~22024
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161/2B(15A)3/8B(10A)-20~22024
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161/4B(8A)1/8B(6A)-20~22017
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161B(25A)1/2B(15A)-20~22029
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161B(25A)1/4B(8A)-20~22029
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161B(25A)3/4B(20A)-20~22029
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161B(25A)3/8B(10A)-20~22029
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3162B(50A)1/2B(15A)-20~22040
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3162B(50A)1B(25A)-20~22040
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3162B(50A)3/4B(20A)-20~22040
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3162B(50A)1 1/2B(40A)-20~22040
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3162B(50A)1 1/4B(32A)-20~22040
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163/4B(20A)1/2B(15A)-20~22026
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163/4B(20A)1/4B(8A)-20~22026
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163/4B(20A)1/8B(6A)-20~22026
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163/4B(20A)3/8B(10A)-20~22026
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163/8B(10A)1/4B(8A)-20~22018
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163/8B(10A)1/8B(6A)-20~22018
6 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163B(80A)1B(25A)-20~22047

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape Hex bush
Connection Thread Type M1 R Connection Thread Type M2 Rc Maximum Allowable Non-Shock Pressure(MPa) 2
Applicable Fluid Water / Air / Oil Surface Treatment No Divisions of Max. Operating Pressure 2.0Mpa or Less
Interior Resin Lining No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)