• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

for Stainless Steel, SUS316 FRT Service Tees (Female)

for Stainless Steel, SUS316 FRT Service Tees (Female)

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
FRT-01-1
FRT-01-1N
FRT-02-1
FRT-02-1N
FRT-02-2
FRT-02-2N
FRT-03-2
FRT-03-2N
FRT-03-3
FRT-03-3N
FRT-04-3
FRT-04-3N
FRT-04-4
FRT-04-4N
FRT-025-0
FRT-025-0N
FRT-3-1
FRT-3-1N
FRT-4-1
FRT-4-1N
FRT-6-1
FRT-6-1N
FRT-6-2
FRT-6-2N
FRT-8-2
FRT-8-2N
FRT-10-2
FRT-10-2N
FRT-10-3
FRT-10-3N
FRT-12-3
FRT-12-3N
FRT-12-4
FRT-12-4N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Pipe O.D.
(Ø)
Connection Thread Type Nominal of Thread Max. Operating Pressure
(MPa)
Size Specifications INCHES Specifications, Applicable to Outer Diameter (Inch Size)
3 Day(s) or more 3.18PT[1/8B] 1/8B(6A)39Inch Size (INCHES)1/8
11 Day(s) or more 3.18NPT[1/8B] 1/8B(6A)39Inch Size (INCHES)1/8
3 Day(s) or more 6.35PT[1/8B] 1/8B(6A)39Inch Size (INCHES)1/4
11 Day(s) or more 6.35NPT[1/8B] 1/8B(6A)39Inch Size (INCHES)1/4
3 Day(s) or more 6.35PT[1/4B] 1/4B(8A)39Inch Size (INCHES)1/4
11 Day(s) or more 6.35NPT[1/4B] 1/4B(8A)39Inch Size (INCHES)1/4
3 Day(s) or more 9.53PT[1/4B] 1/4B(8A)26Inch Size (INCHES)3/8
11 Day(s) or more 9.53NPT[1/4B] 1/4B(8A)26Inch Size (INCHES)3/8
3 Day(s) or more 9.53PT[3/8B] 3/8B(10A)26Inch Size (INCHES)3/8
11 Day(s) or more 9.53NPT[3/8B] 3/8B(10A)26Inch Size (INCHES)3/8
3 Day(s) or more 12.7PT[3/8B] 3/8B(10A)29Inch Size (INCHES)1/2
11 Day(s) or more 12.7NPT[3/8B] 3/8B(10A)29Inch Size (INCHES)1/2
3 Day(s) or more 12.7PT[1/2B] 1/2B(15A)29Inch Size (INCHES)1/2
11 Day(s) or more 12.7NPT[1/2B] 1/2B(15A)29Inch Size (INCHES)1/2
11 Day(s) or more 7.94PT[1/4B] 1/4B(8A)31Inch Size (INCHES)5/16
11 Day(s) or more 7.94NPT[1/4B] 1/4B(8A)31Inch Size (INCHES)5/16
3 Day(s) or more 3PT[1/8B] 1/8B(6A)41Millimeter Size (METRIC)-
11 Day(s) or more 3NPT[1/8B] 1/8B(6A)41Millimeter Size (METRIC)-
3 Day(s) or more 4PT[1/8B] 1/8B(6A)31Millimeter Size (METRIC)-
11 Day(s) or more 4NPT[1/8B] 1/8B(6A)31Millimeter Size (METRIC)-
3 Day(s) or more 6PT[1/8B] 1/8B(6A)41Millimeter Size (METRIC)-
11 Day(s) or more 6NPT[1/8B] 1/8B(6A)41Millimeter Size (METRIC)-
3 Day(s) or more 6PT[1/4B] 1/4B(8A)41Millimeter Size (METRIC)-
11 Day(s) or more 6NPT[1/4B] 1/4B(8A)41Millimeter Size (METRIC)-
3 Day(s) or more 8PT[1/8B] 1/8B(6A)31Millimeter Size (METRIC)-
11 Day(s) or more 8NPT[1/8B] 1/8B(6A)31Millimeter Size (METRIC)-
3 Day(s) or more 10PT[1/4B] 1/4B(8A)25Millimeter Size (METRIC)-
11 Day(s) or more 10NPT[1/4B] 1/4B(8A)25Millimeter Size (METRIC)-
3 Day(s) or more 10PT[3/8B] 3/8B(10A)25Millimeter Size (METRIC)-
11 Day(s) or more 10NPT[3/8B] 3/8B(10A)25Millimeter Size (METRIC)-
3 Day(s) or more 12PT[3/8B] 3/8B(10A)31Millimeter Size (METRIC)-
11 Day(s) or more 12NPT[3/8B] 3/8B(10A)31Millimeter Size (METRIC)-
3 Day(s) or more 12PT[1/2B] 1/2B(15A)31Millimeter Size (METRIC)-
11 Day(s) or more 12NPT[1/2B] 1/2B(15A)31Millimeter Size (METRIC)-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material SUS316 Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil
Connection Type Screw⇔Pipe Branch Connection Type - Thread, Tube Branch Service Tees Female Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Surface Treatment No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)