• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

for Stainless Steel, SUS316 FC Pressure Gauge Union

for Stainless Steel, SUS316 FC Pressure Gauge Union

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
FC-005-1
FC-005-1N
FC-005-2
FC-005-2N
FC-01-1
FC-01-1N
FC-01-2
FC-01-2N
FC-02-1
FC-02-1N
FC-02-2
FC-02-2N
FC-02-3
FC-02-3N
FC-02-4
FC-02-4N
FC-03-2
FC-03-2N
FC-03-3
FC-03-3N
FC-03-4
FC-03-4N
FC-04-2
FC-04-2N
FC-04-3
FC-04-3N
FC-04-4
FC-04-4N
FC-05-3
FC-05-3N
FC-06-4
FC-06-4N
FC-07-6
FC-07-6N
FC-08-8
FC-08-8N
FC-025-2
FC-025-2N
FC-025-3
FC-025-3N
FC-025-4
FC-025-4N
FC-2-1
FC-2-1N
FC-2-2
FC-2-2N
FC-3-1
FC-3-1N
FC-3-2
FC-3-2N
FC-4-1
FC-4-1N
FC-4-2
FC-4-2N
FC-6-1
FC-6-1N
FC-6-2
FC-6-2N
FC-6-3
FC-6-3N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Pipe O.D.
(Ø)
Connection Thread Type Nominal of Thread Max. Operating Pressure
(MPa)
Size Specifications INCHES Specifications, Applicable to Outer Diameter (Inch Size) SCHEDULE Specifications Application tube Calling
11 Day(s) or more 1.6PT[1/8B] 1/8B(6A)10Inch Size (INCHES)1/16-
11 Day(s) or more 1.6NPT[1/8B] 1/8B(6A)10Inch Size (INCHES)1/16-
11 Day(s) or more 1.6PT[1/4B] 1/4B(8A)10Inch Size (INCHES)1/16-
11 Day(s) or more 1.6NPT[1/4B] 1/4B(8A)10Inch Size (INCHES)1/16-
3 Day(s) or more 3.18PT[1/8B] 1/8B(6A)39Inch Size (INCHES)1/8-
11 Day(s) or more 3.18NPT[1/8B] 1/8B(6A)39Inch Size (INCHES)1/8-
3 Day(s) or more 3.18PT[1/4B] 1/4B(8A)39Inch Size (INCHES)1/8-
11 Day(s) or more 3.18NPT[1/4B] 1/4B(8A)39Inch Size (INCHES)1/8-
3 Day(s) or more 6.35PT[1/8B] 1/8B(6A)39Inch Size (INCHES)1/4-
11 Day(s) or more 6.35NPT[1/8B] 1/8B(6A)39Inch Size (INCHES)1/4-
3 Day(s) or more 6.35PT[1/4B] 1/4B(8A)39Inch Size (INCHES)1/4-
11 Day(s) or more 6.35NPT[1/4B] 1/4B(8A)39Inch Size (INCHES)1/4-
3 Day(s) or more 6.35PT[3/8B] 3/8B(10A)39Inch Size (INCHES)1/4-
11 Day(s) or more 6.35NPT[3/8B] 3/8B(10A)39Inch Size (INCHES)1/4-
3 Day(s) or more 6.35PT[1/2B] 1/2B(15A)39Inch Size (INCHES)1/4-
11 Day(s) or more 6.35NPT[1/2B] 1/2B(15A)39Inch Size (INCHES)1/4-
3 Day(s) or more 9.53PT[1/4B] 1/4B(8A)26Inch Size (INCHES)3/8-
11 Day(s) or more 9.53NPT[1/4B] 1/4B(8A)26Inch Size (INCHES)3/8-
3 Day(s) or more 9.53PT[3/8B] 3/8B(10A)26Inch Size (INCHES)3/8-
11 Day(s) or more 9.53NPT[3/8B] 3/8B(10A)26Inch Size (INCHES)3/8-
3 Day(s) or more 9.53PT[1/2B] 1/2B(15A)26Inch Size (INCHES)3/8-
11 Day(s) or more 9.53NPT[1/2B] 1/2B(15A)26Inch Size (INCHES)3/8-
3 Day(s) or more 12.7PT[1/4B] 1/4B(8A)29Inch Size (INCHES)1/2-
11 Day(s) or more 12.7NPT[1/4B] 1/4B(8A)29Inch Size (INCHES)1/2-
3 Day(s) or more 12.7PT[3/8B] 3/8B(10A)29Inch Size (INCHES)1/2-
11 Day(s) or more 12.7NPT[3/8B] 3/8B(10A)29Inch Size (INCHES)1/2-
3 Day(s) or more 12.7PT[1/2B] 1/2B(15A)29Inch Size (INCHES)1/2-
11 Day(s) or more 12.7NPT[1/2B] 1/2B(15A)29Inch Size (INCHES)1/2-
3 Day(s) or more 15.87PT[3/8B] 3/8B(10A)23Inch Size (INCHES)5/8-
11 Day(s) or more 15.87NPT[3/8B] 3/8B(10A)23Inch Size (INCHES)5/8-
3 Day(s) or more 19.05PT[1/2B] 1/2B(15A)26Inch Size (INCHES)3/4-
11 Day(s) or more 19.05NPT[1/2B] 1/2B(15A)26Inch Size (INCHES)3/4-
3 Day(s) or more 22.23PT[3/4B] 3/4B(20A)22Inch Size (INCHES)7/8-
11 Day(s) or more 22.23NPT[3/4B] 3/4B(20A)22Inch Size (INCHES)7/8-
3 Day(s) or more 25.4PT[1B] 1B(25A)24Inch Size (INCHES)1-
11 Day(s) or more 25.4NPT[1B] 1B(25A)24Inch Size (INCHES)1-
3 Day(s) or more 7.94PT[1/4B] 1/4B(8A)31Inch Size (INCHES)5/16-
11 Day(s) or more 7.94NPT[1/4B] 1/4B(8A)31Inch Size (INCHES)5/16-
3 Day(s) or more 7.94PT[3/8B] 3/8B(10A)31Inch Size (INCHES)5/16-
11 Day(s) or more 7.94NPT[3/8B] 3/8B(10A)31Inch Size (INCHES)5/16-
3 Day(s) or more 7.94PT[1/2B] 1/2B(15A)31Inch Size (INCHES)5/16-
11 Day(s) or more 7.94NPT[1/2B] 1/2B(15A)31Inch Size (INCHES)5/16-
11 Day(s) or more 2PT[1/8B] 1/8B(6A)10Millimeter Size (METRIC)--
11 Day(s) or more 2NPT[1/8B] 1/8B(6A)10Millimeter Size (METRIC)--
11 Day(s) or more 2PT[1/4B] 1/4B(8A)10Millimeter Size (METRIC)--
11 Day(s) or more 2NPT[1/4B] 1/4B(8A)10Millimeter Size (METRIC)--
3 Day(s) or more 3PT[1/8B] 1/8B(6A)41Millimeter Size (METRIC)--
11 Day(s) or more 3NPT[1/8B] 1/8B(6A)41Millimeter Size (METRIC)--
3 Day(s) or more 3PT[1/4B] 1/4B(8A)41Millimeter Size (METRIC)--
11 Day(s) or more 3NPT[1/4B] 1/4B(8A)41Millimeter Size (METRIC)--
89 Day(s) or more 4PT[1/8B] 1/8B(6A)31Millimeter Size (METRIC)--
11 Day(s) or more 4NPT[1/8B] 1/8B(6A)31Millimeter Size (METRIC)--
3 Day(s) or more 4PT[1/4B] 1/4B(8A)31Millimeter Size (METRIC)--
11 Day(s) or more 4NPT[1/4B] 1/4B(8A)31Millimeter Size (METRIC)--
3 Day(s) or more 6PT[1/8B] 1/8B(6A)41Millimeter Size (METRIC)--
11 Day(s) or more 6NPT[1/8B] 1/8B(6A)41Millimeter Size (METRIC)--
3 Day(s) or more 6PT[1/4B] 1/4B(8A)41Millimeter Size (METRIC)--
11 Day(s) or more 6NPT[1/4B] 1/4B(8A)41Millimeter Size (METRIC)--
3 Day(s) or more 6PT[3/8B] 3/8B(10A)41Millimeter Size (METRIC)--
11 Day(s) or more 6NPT[3/8B] 3/8B(10A)41Millimeter Size (METRIC)--

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material SUS316 Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil
Connection Type Screw⇔Pipe Connection Connection Type - Thread, Tube Direction Pressure Gauge Unions Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Surface Treatment No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)