• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

K Series Tensile Coil Spring (Japan Spring Manufactures Association Standard)【1-20 Pieces Per Package】

K Series  Tensile Coil Spring (Japan Spring Manufactures Association Standard)

Spring compliant with Japan Spring Manufactures Association Standard (JSMA No.8-cylinder type tensile coil spring).

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipRoHSAllowable Load (Configurable Range)
(N)
Allowable Load P2
(N)
Length L2 at Allowable Load
(mm)
Free Length Lf
(mm)
Coil Outer Dia. OD
(Ø)
Initial Tension Pi
(N)
Spring Constant k
(N/mm)
Wire Dia. d
(Ø)
Total Number of Winding N Qty. of Internal Pkg.

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 6~1.250.88211.66.820.17640.1470.215.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.88216.18.620.17640.09410.224.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.88223.611.620.17640.05880.239.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.88234.716.220.17640.03820.262.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.68616.17.92.50.10780.07060.215.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.68622.59.72.50.10780.04510.224.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.68633.112.72.50.10780.02840.239.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.68650.217.32.50.10780.01760.262.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.251.02914.88.32.50.1960.12840.2315.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.251.02920.510.42.50.1960.08230.2324.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.251.02929.913.82.50.1960.05190.2339.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.251.02944.919.12.50.1960.03230.2362.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.519148.62.50.33320.21760.2615.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.51919.5112.50.33320.14010.2624.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.51928.514.92.50.33320.08720.2639.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.51942.120.92.50.33320.05590.2662.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.502.15613.792.50.51940.35180.2915.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.502.15618.911.62.50.51940.22440.2924.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.502.15627.6162.50.51940.14110.2939.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.502.15640.922.62.50.51940.08920.2962.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.53924.89.53.20.05880.03140.215.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.53934.611.33.20.05880.02060.224.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 6~1.250.53952.114.33.20.05880.01270.239.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.53980.518.93.20.05880.00780.262.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.78421.79.83.20.10780.05680.2315.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.78430.111.93.20.10780.03720.2324.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.78444.115.33.20.10780.02350.2339.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.78466.620.63.20.10780.01470.2362.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 6~1.251.17620.510.23.20.18620.0960.2615.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.251.17628.512.53.20.18620.06170.2624.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.251.17642.316.43.20.18620.03820.2639.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.251.17662.822.43.20.18620.02450.2662.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 61.26~3.501.6171910.53.20.30380.15390.2915.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.61726.513.23.20.30380.0990.2924.520

20 Pieces Per Package

Same day 61.26~3.501.61738.817.53.20.30380.06170.2939.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.61757.724.23.20.30380.03920.2962.510

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 61.26~3.502.20518.310.93.20.47040.23520.3215.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 61.26~3.502.20525.313.83.20.47040.15090.3224.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.502.2053718.63.20.47040.09410.3239.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.502.20555263.20.47040.05980.3262.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.502.89117.711.33.20.67620.34690.3515.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.502.89124.414.43.20.67620.22250.3524.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.502.89135.619.73.20.67620.13920.3539.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.502.89152.827.73.20.67620.08820.3562.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.63732.311.640.0490.02840.2315.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.63747.113.740.0490.01760.2324.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.63771.517.140.0490.01080.2339.520

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 6~1.250.637107.622.440.0490.00690.2362.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.93129.611.940.0980.0470.2615.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.93141.714.340.0980.03040.2624.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.9316318.240.0980.01860.2639.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 6~1.250.93194.824.240.0980.01180.2662.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.2742712.340.17640.07450.2915.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.27438.314.940.17640.0470.2924.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 61.26~3.501.27455.419.340.17640.03040.2939.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.27484.925.940.17640.01860.2962.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.71525.412.740.27440.11370.3215.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.71535.515.640.27440.07250.3224.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.71552.320.440.27440.04510.3239.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.26~3.501.71578.427.740.27440.02840.3262.510

Loading...

Basic Information

Material SUS 304-WPB Type Standard Type Hook Opposing Angle 180° (Standard)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)