• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

HGSP Pipes【3-5 Pieces Per Package】

HGSP Pipes

Reliable and high-quality stainless steel pipes. Can be used for various purposes, including general industry, research and development, prototype production, etc.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
HGSP-0.1
HGSP-0.2
HGSP-0.3
HGSP-0.4
HGSP-0.4A
HGSP-0.5
HGSP-0.5A
HGSP-0.6
HGSP-0.7
HGSP-0.7A
HGSP-0.8
HGSP-0.8A
HGSP-0.9
HGSP-0.36
HGSP-0.45
HGSP-0.55
HGSP-0.65
HGSP-1.0
HGSP-1.05
HGSP-1.0A
HGSP-1.1
HGSP-1.2
HGSP-1.3
HGSP-1.4
HGSP-1.4A
HGSP-1.4B
HGSP-1.5
HGSP-1.5A
HGSP-1.6
HGSP-1.7
HGSP-1.7A
HGSP-1.8
HGSP-1.8A
HGSP-1.9
HGSP-1.25
HGSP-1.55
HGSP-1.65
HGSP-1.85
HGSP-2.0
HGSP-2.0A
HGSP-2.1
HGSP-2.3
HGSP-2.4
HGSP-2.4A
HGSP-2.5
HGSP-2.5A
HGSP-2.8
HGSP-3.0
HGSP-3.0A
HGSP-4.0
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipRoHSO.D. 
(φ)
I.D.
(φ)
Length
(mm)
Number per pack

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 60.10.05503

3 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 60.20.12503

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 60.310.121005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 60.40.221005

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 60.420.171005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 60.50.251005

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 60.50.31005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 60.60.31005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 60.70.51005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 60.70.41005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 60.810.411005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 60.80.61005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 60.90.611005

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 60.360.171005

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 60.450.231005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 60.550.351005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 60.650.351005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 610.61005

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.050.651505

5 Pieces Per Package

Same day 610.71005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 61.10.751505

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 61.20.91505

5 Pieces Per Package

Same day 61.311505

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.41.81505

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.41.21505

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.411505

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 61.51.21505

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 61.511505

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 61.61.21505

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.71.451505

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.71.31505

5 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 61.81.21505

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.81.61505

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 61.91.61505

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.250.651505

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.551.11505

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.651.451505

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 61.851.451505

5 Pieces Per Package

Same day 6211505

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 621.71505

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 62.11.82005

5 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 62.31.882005

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 62.422005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 62.42.12005

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 62.52.242005

5 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 62.522005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 62.82.42005

5 Pieces Per Package

Same day 6322005

5 Pieces Per Package

Same day 632.62005

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 643.42005

Loading...

  1. 1

Basic Information

Material Stainless Steel

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)