• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

DS Series, Compression Coil Spring【1-20 Pieces Per Package】

DS Series, Compression Coil Spring

Meets standard dimensions for the D series (compliant with DIN 2098).
Cylinder type compression coil spring whose material was changed to stainless steel wire for spring.

PDF

Japanese Only

Part Number
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSAllowable Load (Configurable Range)
(N)
Allowable Load P2
(N)
Height H2 at Allowable Load
(mm)
Free Height Hf
(mm)
Coil O.D. OD
(Ø)
Spring Constant k
(N/mm)
Wire Dia. d
(Ø)
Total Number of Winding N Qty. of Internal Pkg.

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 108.51~16.0010.0673.44.439.7850.55.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 108.51~16.0010.0674.56.136.2270.57.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.0010.0676.28.734.0290.510.520

20 Pieces Per Package

Same day 108.51~16.0010.0678.31232.740.514.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 108.51~16.0010.06712.117.531.8510.520.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.508.2233.75.53.74.6660.55.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 104.51~8.508.2235.17.93.72.9690.57.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.508.2237.211.53.71.9210.510.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.508.2239.7163.71.3060.514.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.508.22314.223.53.70.8830.520.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 108.51~16.0015.5454.25.53.8311.7610.635.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.0015.5455.77.83.837.4840.637.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.0015.5457.8113.834.8430.6310.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.0015.54510.815.53.833.2930.6314.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.0015.54515.522.53.832.2250.6320.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 104.51~8.506.9614.174.52.3890.55.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.506.9615.4104.51.520.57.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.506.9617.9154.50.9840.510.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.506.96111.121.54.50.6690.514.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.506.96115.6314.50.4520.520.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 108.51~16.00134.56.74.636.0220.635.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.00136.29.64.633.8320.637.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.00138.8144.632.480.6310.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.001312.3204.631.6860.6314.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.001317.6294.631.1390.6320.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 1016.01~30.0025.1585.36.94.815.6570.85.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1016.01~30.0025.1587.29.74.89.9640.87.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1016.01~30.0025.15810.1144.86.4470.810.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1016.01~30.0025.15813.819.54.84.3840.814.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1016.01~30.0025.15819.5284.82.9620.820.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.505.7594.79.45.51.2230.55.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.505.7596.6145.50.7780.57.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.505.7599.120.55.50.5040.510.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.505.75913.2305.50.3430.514.520

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 104.51~8.505.75919.644.55.50.2310.520.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.0011.0084.98.55.633.0830.635.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.0011.0086.912.55.631.9620.637.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.0011.0089.818.55.631.270.6310.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.0011.00813.2265.630.8630.6314.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.0011.00819.638.55.630.5830.6320.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1016.01~30.0021.0425.78.35.88.0160.85.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1016.01~30.0021.0427.9125.85.1010.87.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1016.01~30.0021.04211.117.55.83.3010.810.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1016.01~30.0021.04215.124.55.82.2450.814.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1016.01~30.0021.04222.1365.81.5170.820.510

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 1030.01~50.0038.3516.58.5619.57115.510

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 1030.01~50.0038.3518.912612.45517.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1030.01~50.0038.35112.21768.059110.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1030.01~50.0038.351172465.48114.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 1030.01~50.0038.35124.134.563.703120.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.504.75.813.56.80.6110.55.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 104.51~8.504.77.9206.80.3890.57.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.504.711.3306.80.2520.510.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 104.51~8.504.716.5446.80.1710.514.510

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 104.51~8.504.724.3656.80.1160.520.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.009.0345.611.56.931.5410.635.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.009.0347.8176.930.9810.637.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.009.03411.325.56.930.6350.6310.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.009.03415.636.56.930.4320.6314.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 108.51~16.009.03423546.930.2920.6320.510

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material SUS304WPB End Surface Status Polishing on Both Ends Solid Length(mm) 0

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)