• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

DS Series, Compression Coil Spring【1-20 Pieces Per Package】

DS Series, Compression Coil Spring

Meets standard dimensions for the D series (compliant with DIN 2098).
Cylinder type compression coil spring whose material was changed to stainless steel wire for spring.

Part Number
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipRoHSAllowable Load (Configurable Range)
(N)
Allowable Load P2
(N)
Height H2 at Allowable Load
(mm)
Free Height Hf
(mm)
Coil O.D. OD
(Ø)
Spring Constant k
(N/mm)
Wire Dia. d
(Ø)
Total Number of Winding N Qty. of Internal Pkg.

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.0010.0673.44.439.7850.55.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 68.51~16.0010.0674.56.136.2270.57.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.0010.0676.28.734.0290.510.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 68.51~16.0010.0678.31232.740.514.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 68.51~16.0010.06712.117.531.8510.520.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.508.2233.75.53.74.6660.55.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.508.2235.17.93.72.9690.57.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.508.2237.211.53.71.9210.510.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.508.2239.7163.71.3060.514.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.508.22314.223.53.70.8830.520.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 68.51~16.0015.5454.25.53.8311.7610.635.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.0015.5455.77.83.837.4840.637.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.0015.5457.8113.834.8430.6310.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.0015.54510.815.53.833.2930.6314.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.0015.54515.522.53.832.2250.6320.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 64.51~8.506.9614.174.52.3890.55.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.506.9615.4104.51.520.57.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.506.9617.9154.50.9840.510.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.506.96111.121.54.50.6690.514.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.506.96115.6314.50.4520.520.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 68.51~16.00134.56.74.636.0220.635.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.00136.29.64.633.8320.637.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.00138.8144.632.480.6310.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.001312.3204.631.6860.6314.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.001317.6294.631.1390.6320.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 616.01~30.0025.1585.36.94.815.6570.85.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 616.01~30.0025.1587.29.74.89.9640.87.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 616.01~30.0025.15810.1144.86.4470.810.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 616.01~30.0025.15813.819.54.84.3840.814.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 616.01~30.0025.15819.5284.82.9620.820.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.505.7594.79.45.51.2230.55.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.505.7596.6145.50.7780.57.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.505.7599.120.55.50.5040.510.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.505.75913.2305.50.3430.514.520

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 64.51~8.505.75919.644.55.50.2310.520.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.0011.0084.98.55.633.0830.635.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.0011.0086.912.55.631.9620.637.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.0011.0089.818.55.631.270.6310.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.0011.00813.2265.630.8630.6314.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.0011.00819.638.55.630.5830.6320.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 616.01~30.0021.0425.78.35.88.0160.85.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 616.01~30.0021.0427.9125.85.1010.87.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 616.01~30.0021.04211.117.55.83.3010.810.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 616.01~30.0021.04215.124.55.82.2450.814.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 616.01~30.0021.04222.1365.81.5170.820.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 630.01~50.0038.3516.58.5619.57115.510

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 630.01~50.0038.3518.912612.45517.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 630.01~50.0038.35112.21768.059110.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 630.01~50.0038.351172465.48114.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 630.01~50.0038.35124.134.563.703120.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.504.75.813.56.80.6110.55.520

20 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 64.51~8.504.77.9206.80.3890.57.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.504.711.3306.80.2520.510.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 64.51~8.504.716.5446.80.1710.514.510

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 64.51~8.504.724.3656.80.1160.520.510

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.009.0345.611.56.931.5410.635.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.009.0347.8176.930.9810.637.520

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.009.03411.325.56.930.6350.6310.520

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.009.03415.636.56.930.4320.6314.510

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more 68.51~16.009.03423546.930.2920.6320.510

Loading...

Basic Information

Material SUS304WPB End Surface Status Polishing on Both Ends Solid Length(mm) 0

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)