• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Canon Ball

Canon Ball

Ultra compact lightweight air duster gun; WT-M series.

[Features]
· [WT-MZOP] Nozzle diameter: 3.5 mm.
· Ultra-lightweight nozzle, Can be used as a protector nozzle by attaching a tube with plug attached to the nozzle.
·Tube I.D. 9.0 - 9.5 mm
· [WT-MKP] Nozzle orifice diameter 2.0 mm.
· A nozzle that regulates airflow is included.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
WT-MKP
WT-MZ0P
Part NumberVolume DiscountDays to ShipFeatures Specifications Nozzle Dia.
(mm)
1 Day(s) Flow Rate ControlHigh Pressure Type2.0
1 Day(s) StandardGeneral Compressor Specification3.5

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Nozzle Nozzle Shape Standard

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)