• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Ultra Low Speed Synchronous Motor for DC Power Supplies - SMK Series

Ultra Low Speed Synchronous Motor for DC Power Supplies - SMK Series

Extra low-speed synchronous motors are continuous rated synchronization motors capable of instant forward/reverse operation. Has the same structure as a stepping motor, but because it can be easily driven with an alternating current power supply, it is also called an "AC stepping motor."

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SMK014K-A
SMK014K-B
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSShaft Shape
2 Day(s) or more 6Single Shafts
6 Day(s) or more 6Double shaft

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Motor Unit Motor Type Extra Low Speed Synchronous Square Flange Dim. A(mm) 42
Power Supply Single-phase Environment Standard Electromagnetic Brakes, Clutches No
Voltage(V) 24 Shaft end shape Round shaft type Motor Torque(N/m) 0.14
Rotational Speed(r/min) 60/72

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)