• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

ZD Fitting, White, 3-Way Reducing Tees

ZD Fitting, White, 3-Way Reducing Tees

Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C or below), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
ZD-BRT-1X1X2B-W
ZD-BRT-1X1X11/2B-W
ZD-BRT-1X1X11/4B-W
ZD-BRT-1X3/4X1/2B-W
ZD-BRT-1X3/4X1B-W
ZD-BRT-1X3/4X3/4B-W
ZD-BRT-2X1X1B-W
ZD-BRT-2X1X2B-W
ZD-BRT-2X1X11/2B-W
ZD-BRT-2X1X11/4B-W
ZD-BRT-2X2X3B-W
ZD-BRT-2X2X21/2B-W
ZD-BRT-2X3/4X2B-W
ZD-BRT-2X11/2X1/2B-W
ZD-BRT-2X11/2X1B-W
ZD-BRT-2X11/2X2B-W
ZD-BRT-2X11/2X3/4B-W
ZD-BRT-2X11/2X11/2B-W
ZD-BRT-2X11/2X11/4B-W
ZD-BRT-2X11/2X21/2B-W
ZD-BRT-2X11/4X1B-W
ZD-BRT-2X11/4X2B-W
ZD-BRT-2X11/4X11/2B-W
ZD-BRT-2X11/4X11/4B-W
ZD-BRT-2X11/4X21/2B-W
ZD-BRT-3/4X3/4X1B-W
ZD-BRT-3/4X3/4X11/4B-W
ZD-BRT-3X2X2B-W
ZD-BRT-3X2X3B-W
ZD-BRT-3X21/2X2B-W
ZD-BRT-3X21/2X21/2B-W
ZD-BRT-11/2X1X1B-W
ZD-BRT-11/2X1X2B-W
ZD-BRT-11/2X1X11/2B-W
ZD-BRT-11/2X1X11/4B-W
ZD-BRT-11/2X3/4X1B-W
ZD-BRT-11/2X3/4X3/4B-W
ZD-BRT-11/2X11/2X2B-W
ZD-BRT-11/2X11/2X21/2B-W
ZD-BRT-11/2X11/4X1/2B-W
ZD-BRT-11/2X11/4X1B-W
ZD-BRT-11/2X11/4X2B-W
ZD-BRT-11/2X11/4X3/4B-W
ZD-BRT-11/2X11/4X11/2B-W
ZD-BRT-11/2X11/4X11/4B-W
ZD-BRT-11/4X1/2X3/4B-W
ZD-BRT-11/4X1X1/2B-W
ZD-BRT-11/4X1X1B-W
ZD-BRT-11/4X1X2B-W
ZD-BRT-11/4X1X3/4B-W
ZD-BRT-11/4X1X11/2B-W
ZD-BRT-11/4X1X11/4B-W
ZD-BRT-11/4X3/4X3/4B-W
ZD-BRT-11/4X11/4X2B-W
ZD-BRT-11/4X11/4X11/2B-W
ZD-BRT-21/2X2X1B-W
ZD-BRT-21/2X2X2B-W
ZD-BRT-21/2X2X11/2B-W
ZD-BRT-21/2X2X11/4B-W
ZD-BRT-21/2X2X21/2B-W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Operating Temperature Range
(°C)
3 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)2B(50A)0~80
3 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)1 1/2B(40A)0~80
3 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)1 1/4B(32A)0~80
8 Day(s) or more 1B(25A)3/4B(20A)1/2B(15A)0~80
8 Day(s) or more 1B(25A)3/4B(20A)1B(25A)0~80
8 Day(s) or more 1B(25A)3/4B(20A)3/4B(20A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)1B(25A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)2B(50A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)1 1/2B(40A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1B(25A)1 1/4B(32A)0~80
8 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)3B(80A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)2 1/2B(65A)0~80
8 Day(s) or more 2B(50A)3/4B(20A)2B(50A)0~80
8 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)1/2B(15A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)1B(25A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)2B(50A)0~80
8 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1 1/2B(40A)2 1/2B(65A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)1B(25A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)2B(50A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)0~80
3 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)0~80
8 Day(s) or more 2B(50A)1 1/4B(32A)2 1/2B(65A)0~80
8 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)1B(25A)0~80
8 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)1 1/4B(32A)0~80
8 Day(s) or more 3B(80A)2B(50A)2B(50A)0~80
8 Day(s) or more 3B(80A)2B(50A)3B(80A)0~80
8 Day(s) or more 3B(80A)2 1/2B(65A)2B(50A)0~80
8 Day(s) or more 3B(80A)2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)1B(25A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)2B(50A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)1 1/2B(40A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1B(25A)1 1/4B(32A)0~80
8 Day(s) or more 1 1/2B(40A)3/4B(20A)1B(25A)0~80
8 Day(s) or more 1 1/2B(40A)3/4B(20A)3/4B(20A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)2B(50A)0~80
8 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)2 1/2B(65A)0~80
8 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1/2B(15A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1B(25A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)2B(50A)0~80
8 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)0~80
8 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1/2B(15A)3/4B(20A)0~80
8 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)1/2B(15A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)1B(25A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)2B(50A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)3/4B(20A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)1 1/2B(40A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1B(25A)1 1/4B(32A)0~80
8 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3/4B(20A)3/4B(20A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)2B(50A)0~80
3 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)0~80
3 Day(s) or more 2 1/2B(65A)2B(50A)1B(25A)0~80
3 Day(s) or more 2 1/2B(65A)2B(50A)2B(50A)0~80
3 Day(s) or more 2 1/2B(65A)2B(50A)1 1/2B(40A)0~80
3 Day(s) or more 2 1/2B(65A)2B(50A)1 1/4B(32A)0~80
3 Day(s) or more 2 1/2B(65A)2B(50A)2 1/2B(65A)0~80

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape Tee
Material STPG370(SCH40) Connection Thread Type M1 Rc Connection Thread Type M2 Rc
Max. Operating Pressure(MPa) 2.5 Applicable Fluid Water / Air / Gas / Oil Surface Treatment Hot zinc plating
Divisions of Max. Operating Pressure than 2.0Mpa Interior Resin Lining No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)