• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Auxiliary Tank

Auxiliary Tank

[Special Features]
· Easy to carry, light weight, compact
· Used in association with painting/nailing machine
· Used as an auxiliary tank preventing pulsation of standalone compressor body.
· Used as an drain separation auxiliary tank preventing pressure loss, for all type of compressor in a factory.

Part Number

Configured Part Number is shown.

SAT-33HB-100

Part Number
SAT-33HB-100
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
11 Day(s)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Tank Capacity(L) 33 Max. Operating Pressure(MPa) 1.0 An Air inlet IN(B) Rc3/8
An air outlet OUT(B) G1/4 ball valve

Please check the type/dimensions/specifications of the part SAT-33HB-100 in the Auxiliary Tank series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)