• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Butt Weld Type Pipe Fitting, Steel Pipe, 90° Elbow, White Tube

Butt Weld Type Pipe Fitting, Steel Pipe, 90° Elbow, White Tube

Material: Steel, nominal diameters: 1/2B(15A), 3/4B(20A), 1B(25A), 1 1/4B(32A), 1 1/2B(40A), 2B(50A), 2 1/2B(65A), 3 1/2B(90A), 3B(80A), 4B(100A), 5B(125A), 6B(150A), 8B(200A), 10B(250A), 12B(300A), 14B(350A)
• Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
JIS(G)-90E(L)-PT370-1/2B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-1/2B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-1B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-1B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-2B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-2B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-3/4B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-3/4B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-3B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-3B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-4B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-4B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-5B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-5B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-6B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-6B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-8B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-8B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-10B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-10B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-11/2B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-11/2B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-11/4B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-11/4B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-12B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-12B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-14B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-14B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-21/2B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-21/2B-S80
JIS(G)-90E(L)-PT370-31/2B-S40
JIS(G)-90E(L)-PT370-31/2B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-1B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-1B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-2B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-2B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-3B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-3B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-4B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-4B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-5B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-5B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-6B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-6B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-8B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-8B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-10B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-10B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-11/2B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-11/2B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-11/4B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-11/4B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-12B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-12B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-14B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-14B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-21/2B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-21/2B-S80
JIS(G)-90E(S)-PT370-31/2B-S40
JIS(G)-90E(S)-PT370-31/2B-S80
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaterial Nominal Thickness Nominal Dia. Shape details
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH401/2B(15A)Long
Quote [Steel] PT370SCH801/2B(15A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH401B(25A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH801B(25A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH402B(50A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH802B(50A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH403/4B(20A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH803/4B(20A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH403B(80A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH803B(80A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH404B(100A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH804B(100A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH405B(125A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH805B(125A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH406B(150A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH806B(150A)Long
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH408B(200A)Long
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH808B(200A)Long
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH4010B(250A)Long
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH8010B(250A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH401 1/2B(40A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH801 1/2B(40A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH401 1/4B(32A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH801 1/4B(32A)Long
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH4012B(300A)Long
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH8012B(300A)Long
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH4014B(350A)Long
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH8014B(350A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH402 1/2B(65A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH802 1/2B(65A)Long
6 Day(s) or more [Steel] PT370SCH403 1/2B(90A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH803 1/2B(90A)Long
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH401B(25A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH801B(25A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH402B(50A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH802B(50A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH403B(80A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH803B(80A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH404B(100A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH804B(100A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH405B(125A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH805B(125A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH406B(150A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH806B(150A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH408B(200A)Short
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH808B(200A)Short
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH4010B(250A)Short
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH8010B(250A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH401 1/2B(40A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH801 1/2B(40A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH401 1/4B(32A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH801 1/4B(32A)Short
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH4012B(300A)Short
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH8012B(300A)Short
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH4014B(350A)Short
10 Day(s) or more [Steel] PT370SCH8014B(350A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH402 1/2B(65A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH802 1/2B(65A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH403 1/2B(90A)Short
9 Day(s) or more [Steel] PT370SCH803 1/2B(90A)Short

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Butt Welding Type Fitting Shape Elbow Surface Treatment Hot Zinc Plating
Applicable Fluid Water / Air / Steam / Gas / Oil

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)