• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Forged Stainless Steel Insertion Elbow (Welded Type)

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-45エルボ-SW-S302S-1
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-45エルボ-SW-S302S-1/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-45エルボ-SW-S302S-1/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-45エルボ-SW-S302S-2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-45エルボ-SW-S302S-3/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-45エルボ-SW-S302S-3/8
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-45エルボ-SW-S302S-11/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-45エルボ-SW-S302S-11/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S301S-1
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S301S-1/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S301S-1/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S301S-1/8
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S301S-2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S301S-3/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S301S-3/8
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S301S-11/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S301S-11/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304-90エルボ-SW-S301S-21/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-45エルボ-SW-S302S-1
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-45エルボ-SW-S302S-1/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-45エルボ-SW-S302S-3/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-90エルボ-SW-S301S-1
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-90エルボ-SW-S301S-1/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-90エルボ-SW-S301S-2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-90エルボ-SW-S301S-3/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-90エルボ-SW-S301S-3/8
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-90エルボ-SW-S301S-11/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS304L-90エルボ-SW-S301S-11/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-45エルボ-SW-S302S-1
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-45エルボ-SW-S302S-1/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-45エルボ-SW-S302S-1/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-45エルボ-SW-S302S-2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-45エルボ-SW-S302S-3/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-45エルボ-SW-S302S-3/8
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-45エルボ-SW-S302S-11/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-45エルボ-SW-S302S-11/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-90エルボ-SW-S301S-1
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-90エルボ-SW-S301S-1/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-90エルボ-SW-S301S-1/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-90エルボ-SW-S301S-2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-90エルボ-SW-S301S-3/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-90エルボ-SW-S301S-3/8
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-90エルボ-SW-S301S-11/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316-90エルボ-SW-S301S-11/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-45エルボ-SW-S302S-1
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-45エルボ-SW-S302S-1/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-45エルボ-SW-S302S-1/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-45エルボ-SW-S302S-2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-45エルボ-SW-S302S-3/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-45エルボ-SW-S302S-3/8
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-45エルボ-SW-S302S-11/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-45エルボ-SW-S302S-11/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-1
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-1/2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-1/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-1/8
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-2
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-3/4
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-3/8
SCH80-ステンレスコウタンコウセイ-SUS316L-90エルボ-SW-S301S-11/2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSFitting Shape Material Nominal Thickness Nominal Dia.
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH801B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH801/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH801/4B(8A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH802B(50A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH803/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH803/8B(10A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH801 1/2B(40A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH801 1/4B(32A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH801B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH801/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH801/4B(8A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH801/8B(6A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH802B(50A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH803/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH803/8B(10A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH801 1/2B(40A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH801 1/4B(32A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304SCH802 1/2B(65A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS304LSCH801B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS304LSCH801/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS304LSCH803/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304LSCH801B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304LSCH801/2B(15A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304LSCH802B(50A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304LSCH803/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304LSCH803/8B(10A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304LSCH801 1/2B(40A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS304LSCH801 1/4B(32A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH801B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH801/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH801/4B(8A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH802B(50A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH803/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH803/8B(10A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH801 1/2B(40A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH801 1/4B(32A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH801B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH801/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH801/4B(8A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH802B(50A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH803/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH803/8B(10A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH801 1/2B(40A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316SCH801 1/4B(32A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH801B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH801/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH801/4B(8A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH802B(50A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH803/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH803/8B(10A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH801 1/2B(40A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 45° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH801 1/4B(32A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH801B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH801/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH801/4B(8A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH801/8B(6A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH802B(50A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH803/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH803/8B(10A)
6 Day(s) or more 10[Elbows] 90° Elbow[Stainless Steel] SUS316LSCH801 1/2B(40A)

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Plug Welding Type Applicable Fluid no manufacturer restrictions

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)