• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Carbon Steel Insertion (Welded) Coupling

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-1
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-1/2
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-1/4
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-1/8
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-2
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-3
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-3/4
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-3/8
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-4
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-11/2
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-11/4
SCH80-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-306S-21/2
SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-307S-1
SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-307S-1/2
SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-307S-1/4
SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-307S-2
SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-307S-3
SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-307S-3/4
SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-307S-3/8
SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-307S-11/2
SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-307S-11/4
SCH80-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-307S-21/2
SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-1
SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-1/2
SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-1/4
SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-2
SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-3
SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-3/4
SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-3/8
SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-11/2
SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-11/4
SCH160-タンソコウセイ-S25C-カップリング-SW-606S-21/2
SCH160-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-607S-1
SCH160-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-607S-1/2
SCH160-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-607S-3/4
SCH160-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-607S-11/2
SCH160-タンソコウセイ-S25C-ハーフカップリング-SW-607S-11/4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSFitting Shape Nominal Thickness Nominal Dia.
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH801B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH801/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH801/4B(8A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH801/8B(6A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH802B(50A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH803B(80A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH803/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH803/8B(10A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH804B(100A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH801 1/2B(40A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH801 1/4B(32A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH802 1/2B(65A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH801B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH801/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH801/4B(8A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH802B(50A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH803B(80A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH803/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH803/8B(10A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH801 1/2B(40A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH801 1/4B(32A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH802 1/2B(65A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH1601B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH1601/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH1601/4B(8A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH1602B(50A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH1603B(80A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH1603/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH1603/8B(10A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH1601 1/2B(40A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH1601 1/4B(32A)
Available 6 Day(s) or more 10CouplingSCH1602 1/2B(65A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH1601B(25A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH1601/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH1603/4B(20A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH1601 1/2B(40A)
Available 6 Day(s) or more 10Half CouplingSCH1601 1/4B(32A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Plug Welding Type Material S25C Applicable Fluid no manufacturer restrictions

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)