• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pitch Changer

Pitch Changer

This "pitch changer" unit allows the slider to always move at an even pitch by rotating the built-in cam. Convenient for placing and removing large numbers of workpieces to and from pallets. Exclusive distribution rights as a MISUMI original product.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
PCU20050F2
PCU20050F2-MO44DB
PCU20050F2-MO46SB
PCU20050F2-S1
PCU20050F2-S1-MO44DB
PCU20050F2-S1-MO46SB
PCU20050F2-S1C
PCU20050F2-S1C-MO44DB
PCU20050F2-S1C-MO46SB
PCU20050F2-S2
PCU20050F2-S2-MO44DB
PCU20050F2-S2-MO46SB
PCU20050F2-S2C
PCU20050F2-S2C-MO44DB
PCU20050F2-S2C-MO46SB
PCU20050F2-S3
PCU20050F2-S3-MO44DB
PCU20050F2-S3-MO46SB
PCU20050F2-S3C
PCU20050F2-S3C-MO44DB
PCU20050F2-S3C-MO46SB
PCU20050F2-S4
PCU20050F2-S4-MO44DB
PCU20050F2-S4-MO46SB
PCU20050F2-S4C
PCU20050F2-S4C-MO44DB
PCU20050F2-S4C-MO46SB
PCU20050F2-S5
PCU20050F2-S5-MO44DB
PCU20050F2-S5-MO46SB
PCU20050F2-S5C
PCU20050F2-S5C-MO44DB
PCU20050F2-S5C-MO46SB
PCU20050F2-S6
PCU20050F2-S6-MO44DB
PCU20050F2-S6-MO46SB
PCU20050F2-S6C
PCU20050F2-S6C-MO44DB
PCU20050F2-S6C-MO46SB
PCU20050F3
PCU20050F3-MO44DB
PCU20050F3-MO46SB
PCU20050F3-S1
PCU20050F3-S1-MO44DB
PCU20050F3-S1-MO46SB
PCU20050F3-S1C
PCU20050F3-S1C-MO44DB
PCU20050F3-S1C-MO46SB
PCU20050F3-S2
PCU20050F3-S2-MO44DB
PCU20050F3-S2-MO46SB
PCU20050F3-S2C
PCU20050F3-S2C-MO44DB
PCU20050F3-S2C-MO46SB
PCU20050F3-S3
PCU20050F3-S3-MO44DB
PCU20050F3-S3-MO46SB
PCU20050F3-S3C
PCU20050F3-S3C-MO44DB
PCU20050F3-S3C-MO46SB
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMain Body Length
(mm)
Number of circuits Control Motor External Sensors External sensor cover Maximum pitch
(mm)
Maximum payload (when unit is fixed)
(g)
Maximum payload (when unit is mobile)
(g)
16 Day(s) or more 2002NoNoNo150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping MotorNoNo150500300
16 Day(s) or more 2002αstep MotorNoNo150500300
16 Day(s) or more 2002No1 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor1 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor1 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002No1 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor1 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor1 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002No2 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor2 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor2 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002No2 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor2 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor2 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002No3 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor3 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor3 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002No3 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor3 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor3 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002No4 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor4 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor4 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002No4 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor4 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor4 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002No5 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor5 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor5 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002No5 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor5 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor5 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002No6 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor6 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor6 pcs.No150500300
16 Day(s) or more 2002No6 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002Stepping Motor6 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2002αstep Motor6 pcs.Presence150500300
16 Day(s) or more 2003NoNoNo76500300
16 Day(s) or more 2003Stepping MotorNoNo76500300
16 Day(s) or more 2003αstep MotorNoNo76500300
16 Day(s) or more 2003No1 pcs.No76500300
16 Day(s) or more 2003Stepping Motor1 pcs.No76500300
16 Day(s) or more 2003αstep Motor1 pcs.No76500300
16 Day(s) or more 2003No1 pcs.Presence76500300
16 Day(s) or more 2003Stepping Motor1 pcs.Presence76500300
16 Day(s) or more 2003αstep Motor1 pcs.Presence76500300
16 Day(s) or more 2003No2 pcs.No76500300
16 Day(s) or more 2003Stepping Motor2 pcs.No76500300
16 Day(s) or more 2003αstep Motor2 pcs.No76500300
16 Day(s) or more 2003No2 pcs.Presence76500300
16 Day(s) or more 2003Stepping Motor2 pcs.Presence76500300
16 Day(s) or more 2003αstep Motor2 pcs.Presence76500300
16 Day(s) or more 2003No3 pcs.No76500300
16 Day(s) or more 2003Stepping Motor3 pcs.No76500300
16 Day(s) or more 2003αstep Motor3 pcs.No76500300
16 Day(s) or more 2003No3 pcs.Presence76500300
16 Day(s) or more 2003Stepping Motor3 pcs.Presence76500300
16 Day(s) or more 2003αstep Motor3 pcs.Presence76500300

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Width(mm) 50 Operating Specifications Free Stroke Minimum pitch(mm) 20
Fastest Cycle Time(sec) 0.18 Transportable Mass Upper Limit of Fastest Time(g) 100

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)