• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Double Lock Joint Heat Insulation Material for Fittings Double Lock Valve

Double Lock Joint Heat Insulation Material for Fittings Double Lock Valve

For double-lock joints. 10 mm thick, thermally insulated material. Used for heat retention, and to prevent condensation, and freezing thanks to its excellent heat insulation effect.

Part Number

Configured Part Number is shown.

WB12H-13

Part Number
WB12H-13
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
7 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part WB12H-13 in the Double Lock Joint Heat Insulation Material for Fittings Double Lock Valve series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)