• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

High Pressure Screw Fitting, PT BU/Bushing

 
Part Number
PTBU-8AX6A
PTBU-8AX6A-SU4
PTBU-8AX6A-SU6
PTBU-8AX6A-SU6L
PTBU-10AX6A
PTBU-10AX6A-SU4
PTBU-10AX6A-SU6
PTBU-10AX6A-SU6L
PTBU-10AX8A
PTBU-10AX8A-SU4
PTBU-10AX8A-SU6
PTBU-10AX8A-SU6L
PTBU-15AX8A
PTBU-15AX8A-SU4
PTBU-15AX8A-SU6
PTBU-15AX8A-SU6L
PTBU-15AX10A
PTBU-15AX10A-SU4
PTBU-15AX10A-SU6
PTBU-15AX10A-SU6L
PTBU-20AX8A
PTBU-20AX8A-SU4
PTBU-20AX8A-SU6
PTBU-20AX8A-SU6L
PTBU-20AX10A
PTBU-20AX10A-SU4
PTBU-20AX10A-SU6
PTBU-20AX10A-SU6L
PTBU-20AX15A
PTBU-20AX15A-SU4
PTBU-20AX15A-SU6
PTBU-20AX15A-SU6L
PTBU-25AX10A
PTBU-25AX10A-SU4
PTBU-25AX10A-SU6
PTBU-25AX10A-SU6L
PTBU-25AX15A
PTBU-25AX15A-SU4
PTBU-25AX15A-SU6
PTBU-25AX15A-SU6L
PTBU-25AX20A
PTBU-25AX20A-SU4
PTBU-25AX20A-SU6
PTBU-25AX20A-SU6L
PTBU-32AX15A
PTBU-32AX15A-SU4
PTBU-32AX15A-SU6
PTBU-32AX15A-SU6L
PTBU-32AX20A
PTBU-32AX20A-SU4
PTBU-32AX20A-SU6
PTBU-32AX20A-SU6L
PTBU-32AX25A
PTBU-32AX25A-SU4
PTBU-32AX25A-SU6
PTBU-32AX25A-SU6L
PTBU-40AX15A
PTBU-40AX15A-SU4
PTBU-40AX15A-SU6
PTBU-40AX15A-SU6L
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaterial Nominal of Thread M1 Nominal of Thread M2
2 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (SS)1/4B(8A)1/8B(6A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041/4B(8A)1/8B(6A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161/4B(8A)1/8B(6A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L1/4B(8A)1/8B(6A)
Same day [Steel] Carbon Steel (SS)3/8B(10A)1/8B(6A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043/8B(10A)1/8B(6A)
11 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163/8B(10A)1/8B(6A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L3/8B(10A)1/8B(6A)
2 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (SS)3/8B(10A)1/4B(8A)
2 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043/8B(10A)1/4B(8A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163/8B(10A)1/4B(8A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L3/8B(10A)1/4B(8A)
Same day [Steel] Carbon Steel (SS)1/2B(15A)1/4B(8A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041/2B(15A)1/4B(8A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161/2B(15A)1/4B(8A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L1/2B(15A)1/4B(8A)
Same day [Steel] Carbon Steel (SS)1/2B(15A)3/8B(10A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041/2B(15A)3/8B(10A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161/2B(15A)3/8B(10A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L1/2B(15A)3/8B(10A)
Same day [Steel] Carbon Steel (SS)3/4B(20A)1/4B(8A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043/4B(20A)1/4B(8A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163/4B(20A)1/4B(8A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L3/4B(20A)1/4B(8A)
2 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (SS)3/4B(20A)3/8B(10A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043/4B(20A)3/8B(10A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163/4B(20A)3/8B(10A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L3/4B(20A)3/8B(10A)
Same day [Steel] Carbon Steel (SS)3/4B(20A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3043/4B(20A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3163/4B(20A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L3/4B(20A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (SS)1B(25A)3/8B(10A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041B(25A)3/8B(10A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161B(25A)3/8B(10A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L1B(25A)3/8B(10A)
2 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (SS)1B(25A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041B(25A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161B(25A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L1B(25A)1/2B(15A)
2 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (SS)1B(25A)3/4B(20A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041B(25A)3/4B(20A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161B(25A)3/4B(20A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L1B(25A)3/4B(20A)
Same day [Steel] Carbon Steel (SS)1 1/4B(32A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/4B(32A)1/2B(15A)
11 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161 1/4B(32A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L1 1/4B(32A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (SS)1 1/4B(32A)3/4B(20A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/4B(32A)3/4B(20A)
11 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161 1/4B(32A)3/4B(20A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L1 1/4B(32A)3/4B(20A)
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (SS)1 1/4B(32A)1B(25A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/4B(32A)1B(25A)
11 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161 1/4B(32A)1B(25A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L1 1/4B(32A)1B(25A)
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (SS)1 1/2B(40A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3041 1/2B(40A)1/2B(15A)
11 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS3161 1/2B(40A)1/2B(15A)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316L1 1/2B(40A)1/2B(15A)

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connection Thread Type M1 R
Connection Thread Type M2 Rc Max. Operating Pressure(MPa) 12 Applicable Fluid Water / Steam / Oil
Surface Treatment No Divisions of Max. Operating Pressure than 2.0Mpa Interior Resin Lining No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)