• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

High Pressure Insertion Fitting SW T/Tees

 
Part Number
SWT-6A-S8-SU6
SWT-6A-S8-SU6L
SWT-8A-S8
SWT-8A-S8-SU4
SWT-8A-S8-SU6
SWT-8A-S8-SU6L
SWT-10A-S8
SWT-10A-S8-SU4
SWT-10A-S8-SU6
SWT-10A-S8-SU6L
SWT-15A-S8
SWT-15A-S8-SU4
SWT-15A-S8-SU6
SWT-15A-S8-SU6L
SWT-15A-S16
SWT-15A-S16-SU4
SWT-15A-S16-SU6
SWT-15A-S16-SU6L
SWT-20A-S8
SWT-20A-S8-SU4
SWT-20A-S8-SU6
SWT-20A-S8-SU6L
SWT-20A-S16
SWT-20A-S16-SU4
SWT-20A-S16-SU6
SWT-20A-S16-SU6L
SWT-25A-S8
SWT-25A-S8-SU4
SWT-25A-S8-SU6
SWT-25A-S8-SU6L
SWT-25A-S16
SWT-25A-S16-SU4
SWT-25A-S16-SU6
SWT-25A-S16-SU6L
SWT-32A-S8
SWT-32A-S8-SU4
SWT-32A-S8-SU6
SWT-32A-S8-SU6L
SWT-32A-S16
SWT-32A-S16-SU4
SWT-32A-S16-SU6
SWT-32A-S16-SU6L
SWT-40A-S8
SWT-40A-S8-SU4
SWT-40A-S8-SU6
SWT-40A-S8-SU6L
SWT-40A-S16
SWT-40A-S16-SU4
SWT-40A-S16-SU6
SWT-40A-S16-SU6L
SWT-50A-S8
SWT-50A-S8-SU4
SWT-50A-S8-SU6
SWT-50A-S8-SU6L
SWT-50A-S16
SWT-50A-S16-SU4
SWT-50A-S16-SU6
SWT-50A-S16-SU6L
SWT-65A-S8
SWT-65A-S8-SU4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaterial Nominal Thickness Size Applicable Pipe O.D.
(mm)
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH801/8B(6A)10.5
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH801/8B(6A)10.5
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH801/4B(8A)13.8
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH801/4B(8A)13.8
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH801/4B(8A)13.8
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH801/4B(8A)13.8
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH803/8B(10A)17.3
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH803/8B(10A)17.3
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH803/8B(10A)17.3
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH803/8B(10A)17.3
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH801/2B(15A)21.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH801/2B(15A)21.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH801/2B(15A)21.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH801/2B(15A)21.7
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH1601/2B(15A)21.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH1601/2B(15A)21.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH1601/2B(15A)21.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH1601/2B(15A)21.7
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH803/4B(20A)27.2
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH803/4B(20A)27.2
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH803/4B(20A)27.2
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH803/4B(20A)27.2
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH1603/4B(20A)27.2
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH1603/4B(20A)27.2
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH1603/4B(20A)27.2
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH1603/4B(20A)27.2
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH801B(25A)34.0
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH801B(25A)34.0
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH801B(25A)34.0
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH801B(25A)34.0
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH1601B(25A)34.0
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH1601B(25A)34.0
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH1601B(25A)34.0
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH1601B(25A)34.0
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH801 1/4B(32A)42.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH801 1/4B(32A)42.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH801 1/4B(32A)42.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH801 1/4B(32A)42.7
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH1601 1/4B(32A)42.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH1601 1/4B(32A)42.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH1601 1/4B(32A)42.7
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH1601 1/4B(32A)42.7
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH801 1/2B(40A)48.6
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH801 1/2B(40A)48.6
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH801 1/2B(40A)48.6
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH801 1/2B(40A)48.6
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH1601 1/2B(40A)48.6
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH1601 1/2B(40A)48.6
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH1601 1/2B(40A)48.6
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH1601 1/2B(40A)48.6
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH802B(50A)60.5
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH802B(50A)60.5
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH802B(50A)60.5
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH802B(50A)60.5
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH1602B(50A)60.5
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH1602B(50A)60.5
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316SCH1602B(50A)60.5
11 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS316LSCH1602B(50A)60.5
3 Day(s) or more [Steel] Carbon Steel (S25C)SCH802 1/2B(65A)76.3
3 Day(s) or more [Stainless Steel] SUS304SCH802 1/2B(65A)76.3

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Plug Welding Type Fitting Shape T Type Tee Surface Treatment No
Applicable Fluid Water / Steam / Oil Max. Operating Pressure(MPa) 12

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)