• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Distance Collar DC

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
DC-1002
DC-1004
DC-1006
DC-1008
DC-1010
DC-1012
DC-1202
DC-1202-B
DC-1204
DC-1204-B
DC-1205-B
DC-1206
DC-1208
DC-1602
DC-1604
DC-1606
DC-1608
DC-1610
DC-1612
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSLength L
(mm)
Outer Diameter D I.D. d
23 Day(s) or more 621210
23 Day(s) or more 641210
23 Day(s) or more 661210
23 Day(s) or more 681210
23 Day(s) or more 6101210
23 Day(s) or more 6121210
23 Day(s) or more 621412
23 Day(s) or more 621712
23 Day(s) or more 641412
23 Day(s) or more 641712
23 Day(s) or more 651712
23 Day(s) or more 661412
23 Day(s) or more 681412
23 Day(s) or more 621916
23 Day(s) or more 641916
23 Day(s) or more 661916
23 Day(s) or more 681916
23 Day(s) or more 6101916
23 Day(s) or more 6121916

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Mounting auxiliary parts Body Material Steel SUM22 Surface Treatment Black triiron tetraoxide coating

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)