• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Ball Lock Pin Spring Pressure Type BL2

Ball Lock Pin Spring Pressure Type BL2

A ball lock pin that applies spring pressure to the ball. Use to connect and retain parts and workpieces, or position/fix shaft pins or bolts quickly and easily.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
BL2-6X10
BL2-6X15
BL2-6X20
BL2-6X25
BL2-6X30
BL2-6X50
BL2-8X15
BL2-8X20
BL2-8X25
BL2-8X30
BL2-8X50
BL2-10X15
BL2-10X20
BL2-10X25
BL2-10X30
BL2-10X50
BL2-12X20
BL2-12X30
BL2-12X40
BL2-12X50
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSOuter Diameter D
(mm)
Ball position length ℓ
(mm)
Pin Diameter d
(mm)
26 Day(s) or more 638106
26 Day(s) or more 638156
26 Day(s) or more 638206
26 Day(s) or more 638256
26 Day(s) or more 638306
26 Day(s) or more 638506
26 Day(s) or more 638158
26 Day(s) or more 638208
26 Day(s) or more 638258
26 Day(s) or more 638308
26 Day(s) or more 638508
26 Day(s) or more 6471510
26 Day(s) or more 6472010
26 Day(s) or more 6472510
26 Day(s) or more 6473010
26 Day(s) or more 6475010
26 Day(s) or more 6472012
26 Day(s) or more 6473012
Quote 6474012
26 Day(s) or more 6475012

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Knob Type

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)