• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

White and Black Fitting Bushing

White and Black Fitting Bushing

A white/black bushing fitting—manufactured by Yodoshi Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: FCMB270
· Working fluid: water, air, steam, chemicals, oil
· Surface treatment: galvanized

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
BU-8X6A-B
BU-8X6A-W
BU-10X6A-B
BU-10X6A-W
BU-10X8A-B
BU-10X8A-W
BU-15X6A-W
BU-15X8A-B
BU-15X8A-W
BU-15X10A-B
BU-15X10A-W
BU-20X6A-B
BU-20X6A-W
BU-20X8A-B
BU-20X8A-W
BU-20X10A-B
BU-20X10A-W
BU-20X15A-B
BU-20X15A-W
BU-25X8A-B
BU-25X8A-W
BU-25X10A-B
BU-25X10A-W
BU-25X15A-B
BU-25X15A-W
BU-25X20A-B
BU-25X20A-W
BU-32X10A-B
BU-32X10A-W
BU-32X15A-B
BU-32X15A-W
BU-32X20A-B
BU-32X20A-W
BU-32X25A-B
BU-32X25A-W
BU-40X10A-B
BU-40X10A-W
BU-40X15A-B
BU-40X15A-W
BU-40X20A-B
BU-40X20A-W
BU-40X25A-B
BU-40X25A-W
BU-40X32A-B
BU-40X32A-W
BU-50X10A-B
BU-50X10A-W
BU-50X15A-B
BU-50X15A-W
BU-50X20A-B
BU-50X20A-W
BU-50X25A-B
BU-50X25A-W
BU-50X32A-B
BU-50X32A-W
BU-50X40A-B
BU-50X40A-W
BU-65X15A-B
BU-65X15A-W
BU-65X20A-B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNominal of Thread M1 Nominal of Thread M2 Surface Treatment Color
3 Day(s) or more 101/4B(8A)1/8B(6A)[Not Provided] NoBlack
Same day 101/4B(8A)1/8B(6A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 103/8B(10A)1/8B(6A)[Not Provided] NoBlack
Same day 103/8B(10A)1/8B(6A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
2 Day(s) or more 103/8B(10A)1/4B(8A)[Not Provided] NoBlack
Same day 103/8B(10A)1/4B(8A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
2 Day(s) or more 101/2B(15A)1/8B(6A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
2 Day(s) or more 101/2B(15A)1/4B(8A)[Not Provided] NoBlack
Same day 101/2B(15A)1/4B(8A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
2 Day(s) or more 101/2B(15A)3/8B(10A)[Not Provided] NoBlack
Same day 101/2B(15A)3/8B(10A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 103/4B(20A)1/8B(6A)[Not Provided] NoBlack
5 Day(s) or more 103/4B(20A)1/8B(6A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
3 Day(s) or more 103/4B(20A)1/4B(8A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 103/4B(20A)1/4B(8A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
2 Day(s) or more 103/4B(20A)3/8B(10A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 103/4B(20A)3/8B(10A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
2 Day(s) or more 103/4B(20A)1/2B(15A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 103/4B(20A)1/2B(15A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 101B(25A)1/4B(8A)[Not Provided] NoBlack
Same day 101B(25A)1/4B(8A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 101B(25A)3/8B(10A)[Not Provided] NoBlack
Same day 101B(25A)3/8B(10A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
2 Day(s) or more 101B(25A)1/2B(15A)[Not Provided] NoBlack
Same day 101B(25A)1/2B(15A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
2 Day(s) or more 101B(25A)3/4B(20A)[Not Provided] NoBlack
Same day 101B(25A)3/4B(20A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
2 Day(s) or more 101 1/4B(32A)3/8B(10A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 101 1/4B(32A)3/8B(10A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 101 1/4B(32A)1/2B(15A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 101 1/4B(32A)1/2B(15A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 101 1/4B(32A)3/4B(20A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 101 1/4B(32A)3/4B(20A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
2 Day(s) or more 101 1/4B(32A)1B(25A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 101 1/4B(32A)1B(25A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
62 Day(s) or more 101 1/2B(40A)3/8B(10A)[Not Provided] NoBlack
3 Day(s) or more 101 1/2B(40A)3/8B(10A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 101 1/2B(40A)1/2B(15A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 101 1/2B(40A)1/2B(15A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 101 1/2B(40A)3/4B(20A)[Not Provided] NoBlack
Same day 101 1/2B(40A)3/4B(20A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 101 1/2B(40A)1B(25A)[Not Provided] NoBlack
Same day 101 1/2B(40A)1B(25A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
62 Day(s) or more 102B(50A)3/8B(10A)[Not Provided] NoBlack
31 Day(s) or more 102B(50A)3/8B(10A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
62 Day(s) or more 102B(50A)1/2B(15A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 102B(50A)1/2B(15A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 102B(50A)3/4B(20A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 102B(50A)3/4B(20A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
3 Day(s) or more 102B(50A)1B(25A)[Not Provided] NoBlack
Same day 102B(50A)1B(25A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 102B(50A)1 1/4B(32A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 102B(50A)1 1/4B(32A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 102B(50A)1 1/2B(40A)[Not Provided] NoBlack
2 Day(s) or more 102B(50A)1 1/2B(40A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 102 1/2B(65A)1/2B(15A)[Not Provided] NoBlack
5 Day(s) or more 102 1/2B(65A)1/2B(15A)[Zinc Plating] Hot zinc platingWhite
5 Day(s) or more 102 1/2B(65A)3/4B(20A)[Not Provided] NoBlack

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Different Diameter Connecting Shape Bushings
Material Black heart malleable cast iron Connection Thread Type M1 R Connection Thread Type M2 Rc
Max. Operating Pressure(MPa) 2.5 Applicable Fluid Water / Air / Steam / Gas / Oil Divisions of Max. Operating Pressure than 2.0Mpa
Interior Resin Lining No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)