• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Oiles Fiber Freon FW Bushing (FFB)

Oiles Fiber Freon FW Bushing (FFB)

Friction surfaces are made from a combination of polytetrafluoroethylene (PTFE) fiber and new material fibers.
In addition, the load-bearing back layer consists of high strength epoxy resin with glass fibers.

Part Number
FFB-202820
FFB-202830
FFB-253525
FFB-253530
FFB-304025
FFB-304030
FFB-354530
FFB-354540
FFB-405030
FFB-405040
FFB-405050
FFB-455540
FFB-506030
FFB-506040
FFB-506050
FFB-506060
FFB-607560
FFB-607570
FFB-708560
FFB-708570
FFB-8010080
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSInner Dia. d
(Ø)
Outer Dia. D
(Ø)
L
(mm)
Quote 6202820
Quote 6202830
17 Day(s) or more 6253525
17 Day(s) or more 6253530
Quote 6304025
17 Day(s) or more 6304030
Quote 6354530
Quote 6354540
17 Day(s) or more 6405030
17 Day(s) or more 6405040
17 Day(s) or more 6405050
17 Day(s) or more 6455540
17 Day(s) or more 6506030
17 Day(s) or more 6506040
17 Day(s) or more 6506050
17 Day(s) or more 6506060
Quote 6607560
17 Day(s) or more 6607570
17 Day(s) or more 6708560
17 Day(s) or more 6708570
Quote 68010080

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Straight Type Operating Environment Standard / In Chemical The kind of shape Bushing

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)