• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Oiles Fiber Freon FW Bushing (FFB)

Oiles Fiber Freon FW Bushing (FFB)

Friction surfaces are made from a combination of polytetrafluoroethylene (PTFE) fiber and new material fibers.
In addition, the load-bearing back layer consists of high strength epoxy resin with glass fibers.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
FFB-202820
FFB-202830
FFB-253525
FFB-253530
FFB-304025
FFB-304030
FFB-354530
FFB-354540
FFB-405030
FFB-405040
FFB-405050
FFB-455540
FFB-506030
FFB-506040
FFB-506050
FFB-506060
FFB-607560
FFB-607570
FFB-708560
FFB-708570
FFB-8010080
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSInner Dia. d
(Ø)
Outer Dia. D
(Ø)
L
(mm)
Quote 6202820
Quote 6202830
17 Day(s) or more 6253525
17 Day(s) or more 6253530
Quote 6304025
17 Day(s) or more 6304030
Quote 6354530
Quote 6354540
17 Day(s) or more 6405030
17 Day(s) or more 6405040
17 Day(s) or more 6405050
17 Day(s) or more 6455540
17 Day(s) or more 6506030
17 Day(s) or more 6506040
17 Day(s) or more 6506050
17 Day(s) or more 6506060
Quote 6607560
17 Day(s) or more 6607570
17 Day(s) or more 6708560
17 Day(s) or more 6708570
Quote 68010080

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Straight Type Operating Environment Standard / In Chemical The kind of shape Bushing

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)