• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Materials Pipe #250-07 (#425-07) (25S)

Materials Pipe #250-07 (#425-07) (25S)

Bushing material #250-07 can be used as #425-07 (for in-water use) when adding wax after machining.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
25S-103128
25S-108133
25S-118143
25S-1932
25S-2437
25S-2944
25S-3447
25S-3952
25S-3958
25S-4362
25S-4972
25S-5374
25S-5882
25S-6384
25S-6889
25S-7395
25S-78103
25S-83108
25S-88113
25S-98123
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSI.D. d
(φ)
Outer Diameter D
(φ)
19 Day(s) or more 6103128
19 Day(s) or more 6108133
19 Day(s) or more 6118143
19 Day(s) or more 61932
19 Day(s) or more 62437
19 Day(s) or more 62944
19 Day(s) or more 63447
19 Day(s) or more 63952
19 Day(s) or more 63958
19 Day(s) or more 64362
19 Day(s) or more 64972
19 Day(s) or more 65374
19 Day(s) or more 65882
19 Day(s) or more 66384
19 Day(s) or more 66889
19 Day(s) or more 67395
19 Day(s) or more 678103
19 Day(s) or more 683108
19 Day(s) or more 688113
19 Day(s) or more 698123

Loading...

  1. 1

Basic Information

Shape Pipe Material Metal system The kind of shape Pipe

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)