• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Material Plate #250-07 (#425-07) (25P)

Material Plate #250-07 (#425-07) (25P)

Plate material #250-07 can be used as #425-07 (for in-water use) when adding wax after machining.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
25P-2506
25P-2511
25P-2521
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSPlate Shape Thickness T
(mm)
19 Day(s) or more 66
19 Day(s) or more 611
19 Day(s) or more 621

Loading...

  1. 1

Basic Information

Shape Plate Material Resin Base The kind of shape Plate
Plate Shape Width W(mm) 250 Plate Shape Length L(mm) 500

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)