• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Urethane Foam Rubber Winding Wheel, ⌀40 × 9 Width × d8.2 (W-40RUW-AO) (W-40RUW-AO-ジクノミ)

PDF

Japanese Only

 
Part Number
W-40RUW-AO-ジクノミ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLining Material Outer Dia. D
(Ø)
Width W
(mm)
Surface Treatment Lining Lining Hardness
(Shore A)
Shaft Type Bearing Bearing Material Load (Reference)
(N)
8 Day(s) or more Without lining-----With only axis (bolt)---

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Steel Operating Temperature Range Min~Max(℃) 0~40

Please check the type/dimensions/specifications of the part W-40RUW-AO-ジクノミ in the Urethane Foam Rubber Winding Wheel, ⌀40 × 9 Width × d8.2 (W-40RUW-AO) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-40RUW-AO-ジクノミ ในชุด Urethane Foam Rubber Winding Wheel, ⌀40 × 9 Width × d8.2 (W-40RUW-AO)

Products like this...

Part Number
W-40RUW-AO-ジクツキ
W-40RUW-AO-ジクナシ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLining Material Outer Dia. D
(Ø)
Width W
(mm)
Surface Treatment Lining Lining Hardness
(Shore A)
Shaft Type Bearing Bearing Material Load (Reference)
(N)
8 Day(s) or more Urethane Rubber409ChromateEntire surface90With axis (bolt)SingleSteel294
8 Day(s) or more Urethane Rubber409ChromateEntire surface90Axis(bolt)NoneSingleSteel294

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)