• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wheels / Nylon Wheels

Part Number
HL-32GNB
L-25N
L-32N
L-38N
L-50N
L-65N
L-75N
M-65N
M-75N
N-130ファイ12
N-130ファイ12(カバーツキ)
N-150ファイ12
N-150ファイ12(カバーツキ)
NB-100
S-50GNB
S-50N
S-65N
S-75N
S-100N
T-100N
UH-50GFB
UH-50MC
UH-65GFB
UH-65MC
UH-75GFB
UH-75MC
UH-80MC
UH-100MC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTire Material Wheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)
Bearing Wheel Material Allowable Load
(daN)
Available 2 Day(s) or more [Nylon] Reinforced Nylon32218.231None-120
4 Day(s) or more [Nylon] Nylon25124.714None[Plastic] Nylon10
2 Day(s) or more [Nylon] Nylon32145.216None[Plastic] Nylon18
Same day [Nylon] Nylon38166.220None[Plastic] Nylon28
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Nylon50216.224None[Plastic] Nylon40
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Nylon65216.224None[Plastic] Nylon40
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Nylon75216.224None[Plastic] Nylon50
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Nylon65288.235None[Plastic] Nylon90
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Nylon75358.241None[Plastic] Nylon100
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Nylon1304012.256Available[Plastic] Nylon160
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Nylon130401256Available[Plastic] Nylon180
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Nylon1504012.256Available[Plastic] Nylon160
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Nylon150401256Available[Plastic] Nylon200
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Nylon100321243Available[Plastic] Nylon100
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Reinforced Nylon50288.230None[Plastic] Nylon160
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Nylon50288.230None[Plastic] Nylon60
2 Day(s) or more [Nylon] Nylon65258.230None[Plastic] Nylon70
6 Day(s) or more [Nylon] Nylon75258.230None[Plastic] Nylon80
Available 2 Day(s) or more [Nylon] Nylon100258.230None[Plastic] Nylon60
2 Day(s) or more [Nylon] Nylon1003212.242None-100
Available 2 Day(s) or more [Nylon] Reinforced Nylon503810.243Available-300
Available 2 Day(s) or more [Nylon] Reinforced Nylon503810.242Available-400
Available 4 Day(s) or more [Nylon] Reinforced Nylon65481651.5Available-400
2 Day(s) or more [Nylon] MC Nylon654816.151.5Available-600
2 Day(s) or more [Nylon] Reinforced Nylon75481651.5Available-500
Same day [Nylon] MC Nylon754816.151.5Available-700
Available 4 Day(s) or more [Nylon] MC Nylon804816.151.5Available-800
Available 4 Day(s) or more [Nylon] MC Nylon1004816.151.5Available-800

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Wheel Type Integrated

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)