• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Precision Ball Screws

Precision Ball Screws

[Features]
· Within the series, return pipe nuts have the most abundant variety of types available of any part. With all kinds of nut shapes and screw shaft lead combinations such as compact simple nuts and large lead end cap nuts, you can select the shaft diameter and lead combination that fits your usage conditions.
· The screw shaft is standard and mass produced at specified lengths in two standardization formats: as products with no machining on the shaft ends and as machined shaft tip finished products with screw shaft terminals paired with support units.

PDF

Japanese Only

Part Number
BLK1510-5.6G[1,​2,​3,​T]+[51-1100/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK1616-2.8G[1,​2,​3,​T]+[54-1400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK1616-3.6G[1,​2,​3,​T]+[38-1400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK1616L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[54-1400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK1616L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[38-1400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK2020-2.8G[1,​2,​3,​T]+[72-1800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK2020-3.6G[1,​2,​3,​T]+[52-1800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK2020L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[72-1800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK2020L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[52-1800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK2525-2.8G[1,​2,​3,​T]+[87-2400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK2525-3.6G[1,​2,​3,​T]+[62-2400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK2525L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[87-2400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK2525L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[62-2400/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK3232-2.8G[1,​2,​3,​T]+[110-3200/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK3232-3.6G[1,​2,​3,​T]+[78-3200/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK3232L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[110-3200/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK3232L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[78-3200/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK3620-5.6G[1,​2,​3,​T]+[88-3650/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK3624-5.6G[1,​2,​3,​T]+[94-3650/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK3636-2.8G[1,​2,​3,​T]+[123-3650/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK3636-3.6G[1,​2,​3,​T]+[87-3650/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK3636L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[123-3650/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK3636L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[87-3650/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK4040-2.8G[1,​2,​3,​T]+[136-4300/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK4040-3.6G[1,​2,​3,​T]+[96-4300/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK4040L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[136-4300/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK4040L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[96-4300/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK5050-2.8G[1,​2,​3,​T]+[167-5800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK5050-3.6G[1,​2,​3,​T]+[117-5800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK5050L-2.8G[1,​2,​3,​T]+[167-5800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
BLK5050L-3.6G[1,​2,​3,​T]+[117-5800/1]LC[0,​1,​2,​3,​5,​7]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAccuracy Screw Shaft O.D. d
(Ø)
Lead
(mm)
Right Screw/Left Screw Axial gap Nut Shape Circuit System Number of Load Circuits
(Num. of Rows) x (Num. of Turns)
Screw Shaft Length
(mm)
Basic Load Rating Dynamic Rating Ca
(N)
Basic Load Rating Static Rating Coa
(N)
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71510Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×2.851 ~ 11001430027800
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71616Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.854 ~ 140052009900
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71616Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.838 ~ 1400710014300
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71616Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.854 ~ 140052009900
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C71616Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.838 ~ 1400710014300
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72020Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.872 ~ 1800810017200
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72020Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.852 ~ 18001110024700
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72020Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.872 ~ 1800810017200
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72020Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.852 ~ 18001110024700
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72525Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.887 ~ 24001220026900
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72525Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.862 ~ 24001660038700
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72525Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.887 ~ 24001220026900
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C72525Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.862 ~ 24001660038700
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73232Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.8110 ~ 32001730041400
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73232Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.878 ~ 32002370059500
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73232Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.8110 ~ 32001730041400
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73232Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.878 ~ 32002370059500
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73620Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×2.888 ~ 365054900134300
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73624Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×2.894 ~ 365063800151900
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73636Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.8123 ~ 36502240054100
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73636Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.887 ~ 36503080078000
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73636Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.8123 ~ 36502240054100
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C73636Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.887 ~ 36503080078000
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C74040Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.8136 ~ 43002820068900
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C74040Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.896 ~ 43003870099200
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C74040Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.8136 ~ 43002820068900
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C74040Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.896 ~ 43003870099200
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C75050Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.8167 ~ 580042200107800
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C75050Right ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.8117 ~ 580057800155000
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C75050Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap1×2.8167 ~ 580042200107800
Quote C0 / C1 / C2 / C3 / C5 / C75050Left ScrewGT / G1 / G2 / G3SingleEnd Cap2×1.8117 ~ 580057800155000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Precision Features Standard Flange Shape Round-shaped, 2 Set Screw Flats
Preload No Conditions of Use High Speed / Dust Proofing

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)