• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

M Series Conveyor Use Leg Easy Installation 4AV Type

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
4AVガタスタンドX1000WXNO.1
4AVガタスタンドX1000WXNO.2
4AVガタスタンドX1000WXNO.3
4AVガタスタンドX100WXNO.1
4AVガタスタンドX100WXNO.2
4AVガタスタンドX100WXNO.3
4AVガタスタンドX150WXNO.1
4AVガタスタンドX150WXNO.2
4AVガタスタンドX150WXNO.3
4AVガタスタンドX200WXNO.1
4AVガタスタンドX200WXNO.2
4AVガタスタンドX200WXNO.3
4AVガタスタンドX250WXNO.1
4AVガタスタンドX250WXNO.2
4AVガタスタンドX250WXNO.3
4AVガタスタンドX300WXNO.1
4AVガタスタンドX300WXNO.2
4AVガタスタンドX300WXNO.3
4AVガタスタンドX350WXNO.1
4AVガタスタンドX350WXNO.2
4AVガタスタンドX350WXNO.3
4AVガタスタンドX400WXNO.1
4AVガタスタンドX400WXNO.2
4AVガタスタンドX400WXNO.3
4AVガタスタンドX450WXNO.1
4AVガタスタンドX450WXNO.2
4AVガタスタンドX450WXNO.3
4AVガタスタンドX500WXNO.1
4AVガタスタンドX500WXNO.2
4AVガタスタンドX500WXNO.3
4AVガタスタンドX600WXNO.1
4AVガタスタンドX600WXNO.2
4AVガタスタンドX600WXNO.3
4AVガタスタンドX700WXNO.1
4AVガタスタンドX700WXNO.2
4AVガタスタンドX700WXNO.3
4AVガタスタンドX800WXNO.1
4AVガタスタンドX800WXNO.2
4AVガタスタンドX800WXNO.3
4AVガタスタンドX900WXNO.1
4AVガタスタンドX900WXNO.2
4AVガタスタンドX900WXNO.3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable roller width
(mm)
Leg Height
(mm)
8 Day(s) or more 1000350~500
8 Day(s) or more 1000450~700
8 Day(s) or more 1000650~1000
8 Day(s) or more 100350~500
8 Day(s) or more 100450~700
8 Day(s) or more 100650~1000
8 Day(s) or more 150350~500
8 Day(s) or more 150450~700
8 Day(s) or more 150650~1000
8 Day(s) or more 200350~500
8 Day(s) or more 200450~700
8 Day(s) or more 200650~1000
8 Day(s) or more 250350~500
8 Day(s) or more 250450~700
8 Day(s) or more 250650~1000
8 Day(s) or more 300350~500
8 Day(s) or more 300450~700
8 Day(s) or more 300650~1000
8 Day(s) or more 350350~500
8 Day(s) or more 350450~700
8 Day(s) or more 350650~1000
8 Day(s) or more 400350~500
8 Day(s) or more 400450~700
8 Day(s) or more 400650~1000
8 Day(s) or more 450350~500
8 Day(s) or more 450450~700
8 Day(s) or more 450650~1000
8 Day(s) or more 500350~500
8 Day(s) or more 500450~700
8 Day(s) or more 500650~1000
8 Day(s) or more 600350~500
8 Day(s) or more 600450~700
8 Day(s) or more 600650~1000
8 Day(s) or more 700350~500
8 Day(s) or more 700450~700
8 Day(s) or more 700650~1000
8 Day(s) or more 800350~500
8 Day(s) or more 800450~700
8 Day(s) or more 800650~1000
8 Day(s) or more 900350~500
8 Day(s) or more 900450~700
8 Day(s) or more 900650~1000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Leg Material Steel

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)