• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Arae-ru standard belt conveyor

Arae-ru standard belt conveyor

All-stainless steel belt conveyor, ideal for conveying food products. Center drive standard type.

[Features]
· All-stainless steel belt conveyor, ideal for conveying food products.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

AR-S-1-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]-[1000-3000/1]-[H,​T][1-12/1]-[A,​B,​C]-[40,​60,​90]

Part Number
AR-S-1-[100,​150,​200,​250,​300,​400,​500]-[1000-3000/1]-[H,​T][1-12/1]-[A,​B,​C]-[40,​60,​90]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBelt Width W
(mm)
Speed Control Method Power Supply Driving mode Machine Length (mm) Motor Output Speed symbol
Quote 100 ~ 500Constant Speed / Inverter SpeedAC100V (Single-Phase) / AC200V (Single-Phase) / AC200V (Three-Phase)Center drive1000 ~ 300040 W / 60W / 90 W1 ~ 12

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) 32 Belt Material Polyurethane Reverse Switch Option No

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)