• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Wheel/Urethane Foam Wheel

Wheel/Urethane Foam Wheel

Excellent abrasion resistance and load resistance. Furthermore, it features strong oil resistance and high durability.
A wheel for use with the YUEI caster J series.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
UW-75
UW-100
UW-130
UW-150
UW-200
Part NumberVolume DiscountDays to ShipWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)
Allowable Load
(daN)
2 Day(s) or more 75321035120
Same day 100321242180
2 Day(s) or more 130352055250
2 Day(s) or more 150382055300
2 Day(s) or more 200422055400

Loading...

  1. 1

Basic Information

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Urethane Bearing Available
Wheel Material Steel With or without bearing Available

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)