• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Silicone Belt Heater

Silicone Belt Heater

One side is flat, providing a uniform heating surface with excellent heating characteristics. For heating and heat retention in low to medium temperature ranges

[Features]
· Uniform heating: One side of the silicone belt heater is flat, providing a uniform heating surface with excellent heating characteristics.
· Wide range of watt specifications: Product available for a wide range of uses, from low wattage (W/m) to high wattage (W/m) at the heat resistance limit of the coating agent.
· Wide range of applications: A product developed for heating and heat retention in low to medium temperature ranges, suitable for a wide range of applications.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SBH15
SBH25
SBH26
SBH115
SBH125
SBH150
SBH215
SBH225
SBH250
SCH13
SCH16
SCH19
SCH23
SCH26
SCH29
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRated Voltage (Range)
(V)
Rated Capacity (Range)
(W)
Electric Power
(W)
2 Day(s) or more 100~13550
2 Day(s) or more 200/100~13550/12.5
2 Day(s) or more 200/100~13560/15
2 Day(s) or more 100150~250150
2 Day(s) or more 100150~250250
2 Day(s) or more 100300~560500
2 Day(s) or more 200/100150~250150/37.5
2 Day(s) or more 200/100150~250250/62.5
10 Day(s) or more 200/100300~560500/125
2 Day(s) or more 100~13530
5 Day(s) or more 100~13560
5 Day(s) or more 100~13590
2 Day(s) or more 200/100~13530/7.5
5 Day(s) or more 200/100~13560/15
5 Day(s) or more 200/100~13590/22.5

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)