• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Clamping Screws _SCS-N・BR・CE

Clamping Screws _SCS-N・BR・CE

[Features]
· Clamping screw with special ball fitted.
· SCS-N Main body: steel, ball: plastic SCS-BR main body: steel, ball: brass SCSS-CE main body: stainless steel, ball: ceramic.
· Complete ball point contact ensures workpiece firmly fixed.
· For tool holder set screw or pressure piece / stopper etc.

PDF

 
Part Number
SCS-M3X5-N
SCS-M3X10-N
SCS-M4X6-BR
SCS-M4X6-N
SCS-M4X10-BR
SCS-M4X10-N
SCS-M4X16-BR
SCS-M4X16-N
SCS-M5X8-BR
SCS-M5X8-N
SCS-M5X12-BR
SCS-M5X12-N
SCS-M5X20-BR
SCS-M5X20-N
SCS-M6X10-BR
SCS-M6X10-N
SCS-M6X16-BR
SCS-M6X16-N
SCS-M6X20-BR
SCS-M6X20-N
SCS-M6X25-BR
SCS-M6X25-N
SCSS-M4X6-CE
SCSS-M4X10-CE
SCSS-M4X16-CE
SCSS-M5X8-CE
SCSS-M5X12-CE
SCSS-M5X20-CE
SCSS-M6X10-CE
SCSS-M6X16-CE
SCSS-M6X25-CE
SCSS-M8X12-CE
SCSS-M8X20-CE
SCSS-M8X30-CE
SCSS-M10X16-CE
SCSS-M10X25-CE
SCSS-M10X35-CE
SCSS-M12X20-CE
SCSS-M12X30-CE
SCSS-M12X40-CE
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งThread Dia. Material (Thread) Material (Tip) Main Body Length
7 Day(s) or more 3SCM435Polyacetal5.2
3 Day(s) or more 3SCM435Polyacetal10.2
3 Day(s) or more 4SCM435Brass6.5
6 Day(s) or more 4SCM435Polyacetal6.5
4 Day(s) or more 4SCM435Brass10.5
6 Day(s) or more 4SCM435Polyacetal10.5
3 Day(s) or more 4SCM435Brass16.5
3 Day(s) or more 4SCM435Polyacetal16.5
3 Day(s) or more 5SCM435Brass8.6
3 Day(s) or more 5SCM435Polyacetal8.6
3 Day(s) or more 5SCM435Brass12.6
3 Day(s) or more 5SCM435Polyacetal12.6
3 Day(s) or more 5SCM435Brass20.6
3 Day(s) or more 5SCM435Polyacetal20.6
4 Day(s) or more 6SCM435Brass10.8
3 Day(s) or more 6SCM435Polyacetal10.8
4 Day(s) or more 6SCM435Brass16.8
3 Day(s) or more 6SCM435Polyacetal16.8
3 Day(s) or more 6SCM435Brass20.8
3 Day(s) or more 6SCM435Polyacetal20.8
4 Day(s) or more 6SCM435Brass25.8
4 Day(s) or more 6SCM435Polyacetal25.8
3 Day(s) or more 4SUSXM7Alumina6.5
3 Day(s) or more 4SUSXM7Alumina10.5
3 Day(s) or more 4SUSXM7Alumina16.5
3 Day(s) or more 5SUSXM7Alumina8.6
4 Day(s) or more 5SUSXM7Alumina12.6
3 Day(s) or more 5SUSXM7Alumina20.6
Same day 6SUSXM7Alumina10.8
3 Day(s) or more 6SUSXM7Alumina16.8
3 Day(s) or more 6SUSXM7Alumina25.8
3 Day(s) or more 8SUSXM7Alumina13.2
6 Day(s) or more 8SUSXM7Alumina21.2
3 Day(s) or more 8SUSXM7Alumina31.2
3 Day(s) or more 10SUSXM7Alumina17.7
3 Day(s) or more 10SUSXM7Alumina26.7
3 Day(s) or more 10SUSXM7Alumina36.7
3 Day(s) or more 12SUSXM7Alumina22
3 Day(s) or more 12SUSXM7Alumina32
3 Day(s) or more 12SUSXM7Alumina42

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tip Shape Spherical Surface Screw Type Complete thread type

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)